مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث واریانت قطعه ریزشی محور اهرم- فراشبند 1398/11/01 1398/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث واریانت قطعه ریزشی محور اهرم- فراشبند 1398/11/01 1398/11/06
تامین پرژکتور روشنایی 1398/11/01 1398/12/15
اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت های روستایی 1398/11/01 رجوع به آگهی
تعمیرات اساسی منجر به pm محوطه و ساختمان پایانه مسافری، محوطه و ساختمان اداری و برج کنترل، ساختمان ن... 1398/11/01 رجوع به آگهی
پیمانکاری نیروهای ارکان ثالث حراست 1398/11/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات تعمیر و نگهداری خطوط لوله منطقه عملیاتی 1398/11/01 1398/11/27
مدیریت بهره برداری و نگهداری اسکله بندر صیادی دیر 1398/10/30 رجوع به آگهی
انجام بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری کالا و عملیات انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و... 1398/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید خدمات شناورهای مناسب اطفا حریق 1398/10/30 1398/11/06
صفحه 7 از 4092