مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری - زیرسازی و آسفالت - پیاده روسازی 1400/10/30 1400/11/12
مناقصه خرید ۹۰۰ متر لوله آبده (مانیسمان) و ۱۵۰ عدد بوشن ساز ۴ و ۶ اینچ 1400/10/30 1400/11/03
مناقصه - خرید ۹۰۰ متر لوله آبده (مانیسمان) و ۱۵۰ عدد بوشن سایز ۴ و ۶ اینچ 1400/10/30 1400/11/03
مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی 1400/10/29 1400/11/07
مناقصه پروژه آسفالت فینیشری بلوار 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات نظافت و پشتیبانی مرکز 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه ایمن سازی و روکش آسفالت 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه روکش آسفالت راه 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه روکش و لکه گیری آسفالت راه های روستایی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه بازاسازی،تکمیل و تجهیز سالن های ورزشی و زمین های ورزشی و فضاهای ورزشی 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه پروژه بازسازی ، تکمیل وتجهیز تالار 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه انجام امور خدماتی خود 1400/10/29 1400/11/03
مناقصه خرید زانو ۴۵ درجه ۱۲ اینچ 1400/10/29 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ایستگاه (TBS-MS) 1400/10/29 1400/11/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید المان 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه پروژه آسفالت فینیشری معابر سطح شهر 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت دستی معابر سطح شهر 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت فینیشری معابر سطح شهر چهارباغ 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه پروژه آسفالت دستی معابر سطح شهر 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه تامین بذر ذرت 1400/10/29 1400/11/03
صفحه 1 از 1536