مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین بخشی از خدمات ترابری آزاد 1400/05/02 1400/05/13
مناقصه واگذاری تکمیل و ادامه ساخت کانال 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه گاز 1400/05/06
مناقصه ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی دستگاه های مستقر در ساختمانهای تابعه 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه خرید، حمل، تراش، قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه نماسازی مسجد جامع 1400/05/02 1400/05/04
مناقصه برون سپاری بخشی از خدمات شهری اعم از رفت و روب جمع آوری زباله، نقلیه، آتش نشانی و خدمات اداری 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، تراش، قیر پاشی و پخش آسفالت مکانیزه 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه ثبت نام شرکت ها و موسسات و افراد واجد الشرایط جهت سرویس دانش آموزی مدارس - ثبت نام رانندگان سرویس مدارس 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی فونداسیون - اسکلت ساختمان و سفت کاری ساختمان 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه واگذاری حفاظت و مراقبت فیزیکی اراضی 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ممیزی املاک سطح شهر 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تراشیدن و اجرای لکه گیری آسفالت 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نقل و انتقال کارکنان 1400/05/09
مناقصه واگذاری ترمیم و بازپیرایی پارکها 1400/04/29 1400/05/16
مناقصه فروش دانش فنی ۳ رقم بذر چغندر قند 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، تراش، قیرپاشی و پخش آسفالت مکانیزه - لکه گیری آسفالت و لکه گیری سیار معابر - مرمت، بهسازی و بهبود معابر ( جدولگذاری ) - جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و چاه های جذبی - زیرسازی معابر -... 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه تامین برق کارخانه 1400/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شامل : حوادث ، تعمیرات شبکه ، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM 1400/05/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شامل : حوادث ، تعمیرات شبکه ، روشنایی معابر، بازدید و سرویس شبکه به روش PM 1400/05/03
صفحه 1 از 1418