کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7698742 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید و تحویل گل وگیاه موردنیاز پروژه های فضای سبز - احداث ابنیه -- خرید حمل نصب و اصلاح سیستم روشنایی- حفظ و نگهداری فضای سبز استان البرز 1402/12/02 1402/12/02
7679089 مناقصه خرید شیر پاکتی یک لیتری مدت دار پرچرب تعداد 15734 عدد استان البرز 1402/11/29 رجوع به آگهی
7671238 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث استخر ذخیره آب استان البرز 1402/11/26 1402/12/03
7671183 مناقصه احداث استخر ذخیره آب استان البرز 1402/11/26 1402/12/03
7669702 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز پروژه های فضای سبز سطح شهر - احداث ابنیه - خرید، حمل، نصب و اصلاح سیستم روشنایی پارک ها - حفظ و نگهداری فضای سبز استان البرز 1402/11/25 1402/12/02
7669474 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید و تحویل گل وگیاه موردنیاز پروژه های فضای سبز - احداث ابنیه -- خرید حمل نصب و اصلاح سیستم روشنایی- حفظ و نگهداری فضای سبز استان البرز 1402/11/25 1402/12/02
7666638 مناقصه خرید برنج استان البرز 1402/11/25 رجوع به آگهی
7665442 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل گل و گیاه مورد نیاز پروژه های فضای سبز سطح شهر استان البرز 1402/11/25 1402/12/02
7652780 مناقصه خرید، حمل و تحویل گلهای بهاره جهت پروژهای امانی حفظ و نگهداری سطح شهر استان البرز 1402/11/21 1402/12/02
7610318 مناقصه پروژه نهالکاری به مساحت 500 هکتار همراه با مراقبت و آبیاری استان البرز 1402/11/11 1402/11/17
7607693 مناقصه خرید 2450 اصله نهال عرعر و 1000 اصله نهال زیتون تلخ استان البرز 1402/11/11 رجوع به آگهی
7604590 مناقصه پروژه نهالکاری به مساحت 500 هکتار همراه با مراقبت و آبیاری استان البرز 1402/11/10 1402/11/17
7604242 مناقصه اجرای عملیات احداث فضای سبز رمپ و لوپ ورودی شهر استان البرز 1402/11/10 1402/11/14
7602783 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای -پروژه نهالکاری به مساحت 500 هکتار همراه با مراقبت و آبیاری شهرستان اشتهارد به شماره 2/1402 استان البرز 1402/11/10 1402/11/16
7601474
ویژه
مناقصه خرید حیوانات وحشی جهت دهکده بزرگ گردشگری گهرپارک سیرجان استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7600161 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، تحویل و حمل گلهای بهاره استان البرز 1402/11/09 1402/12/02
7599548 مناقصه خرید، حمل و تحویل گلهای بهاره جهت پروژه های امانی حفظ و نگهداری سطح شهر استان البرز 1402/11/09 1402/12/02
7599254 مناقصه خرید، حمل و تحویل گلهای بهاره جهت پروژهای امانی حفظ و نگهداری سطح شهر استان البرز 1402/11/09 1402/12/02
7596164 مناقصه حمل و تحویل گلهای بهاره جهت پروژه های امانی حفظ و نگهداری سطح شهر استان البرز 1402/11/09 1402/11/21
7589324 مناقصه پروژه نهالکاری به مساحت 500 هکتار همراه با مراقبت و آبیاری استان البرز 1402/11/07 1402/11/16
صفحه 1 از 93