کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7865203
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7876901 مناقصه وصول مطالبات و پیگیری تصحیح قرارداد آب و فاضلاب و تغییر کاربری در محدوده امور آبفا استان البرز 1403/02/03 1403/02/08
7876135 مناقصه اجرای عملیات پیگیری وصول بدهکاران صورتحساب اب بها پیگیری وصول مطالبات اقساط معوقه انشعاب اب و فاضلاب پیگیری تصحیح قرارداد استان البرز 1403/02/03 1403/02/08
7875132 مناقصه اجرای عملیات حفاری,لوله گذاری آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق استان البرز 1403/02/03 1403/02/08
7873086 مناقصه واگذاری تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 10 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیرشرب استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1403/02/03 رجوع به آگهی
7871231 مناقصه اجرای عملیات پیگیری وصول بدهکاران صورتحساب آب بهاء پیگیری وصول مطالبات اقساط معوقه انشعاب آب و فاضلاب استان البرز 1403/02/02 1403/02/08
7870596 مناقصه اجرای عملیات حفاری,لوله گذاری آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری استان البرز 1403/02/02 1403/02/08
7869993 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری , لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری استان البرز 1403/02/02 1403/02/08
7867861 مناقصه خرید دستگاه مولد آب خالص(PW) و مخازن ذخیره استان البرز 1403/02/01 1403/02/06
7865877 مناقصه تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل تصفیه خانه آب شماره 3 استان البرز 1403/02/01 رجوع به آگهی
7860206 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای استان البرز 1403/01/29 1403/02/03
7860138 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری استان البرز 1403/01/29 1403/02/03
7859972 مناقصه شناسائی سرمایه گذار جهت طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب در محدوده استان البرز 1403/01/29 1403/02/17
7859969 مناقصه اجرای عملیات حفاری,لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق استان البرز 1403/01/29 1403/02/03
7859516 مناقصه شناسایی تامین کننده منابع مالی تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت تکمیل تصفیه خانه استان البرز 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859244 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش ضربه ای استان البرز 1403/01/29 1403/02/03
7853729 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق استان البرز 1403/01/28 1403/02/03
7853640 مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری استان البرز 1403/01/28 1403/02/03
7853502 مناقصه شناسائی سرمایه گذار جهت طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب استان البرز 1403/01/28 رجوع به آگهی
7832758 مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات پوشش استخر کشاورزی استان البرز 1403/01/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 277