کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1100576 مناقصه استعلام بها جهت تامین پوشال 4500 استان البرز 1396/02/17 رجوع به آگهی
1100568 مناقصه استعلام بها جهت تامین پوشال 6500 استان البرز 1396/02/17 رجوع به آگهی
1096814 مناقصه استعلام بها جهت تامین واکس 200 گرمی استان البرز 1396/02/11 رجوع به آگهی
1003411 مناقصه خریداری یک رقبه ساختمان با اعیان حدود 1000 متر مربع با کاربری ترجیحا اداری استان البرز 1395/10/15 رجوع به آگهی
938478 مناقصه تامین کلت A30 جهت قطر 14 استان البرز، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی ... 1395/05/04 رجوع به آگهی
938476 مناقصه تامین کلت A42 جهت قط 10 م م استان البرز، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی ... 1395/05/04 رجوع به آگهی
933891 مناقصه فراخوان واگذاری نمایندگی استان البرز، استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی ... 1395/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1