مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1397/11/30 1397/12/07
خرید لوله فولادی صنایع - سری 3" 1397/11/30 1397/12/22
واگذاری پروژه جدولگذاری زیرسازی ادامه خیابان 1397/11/30 رجوع به آگهی
لکه گیری و آسفالت سطح شهر 1397/11/30 1397/12/07
واگذاری خدمات عمومی شامل امور نظافت و بهداشتی و آبدارخانه و امور فضای سبز 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید خدمات مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای نگهبان و حفاظتی ساختمان 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید تصحیح کننده 1397/11/30 1397/12/22
خرید ایستگاه های گازرسانی به صنایع سری 2 1397/11/30 1397/12/22
اطلاعیه بهره برداری پورتال تامین الکترونیکی 1397/11/30 رجوع به آگهی
حفر چاه در روستاها 1397/11/30 1397/12/01
صفحه 4 از 1633