مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید وسایل مصرفی مورد نیاز پروژه ترکیب ژنتیکی گوسفند بومی و گاوهای دومنظوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهاده های دامی خود شامل کنجاله کلزا به مقدار ۱۰۰ تن و ... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ذرت دانه ای، کنجاله سویا، سبوس گندم، کنجاله کلزا، جو دامی، کلش گندم، یونجه، تفاله چغندر قند، پودر گوشت طیور، گلوتن ذرت 60% ، جوش شیرین و پودر چربی مورد نیاز 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وسایل مصرفی مورد نیاز پروژه ترکیب ژنتیکی گوسفند 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه خرید تجهیزات کشتارگاه در دست ساخت خود 2 عدد ترانسفر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خوراک ماهیان خاویاری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه غذای پیش مولدین و مولدین ماهیان خاویاری 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه ذبح دام و توزیع گوشت و فراوره های گوشتی برای مدت دو سال شمسی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خوراک ماهیان خاویاری 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه SUPPLY OF FEMALE GOAT FOR HERAT PROVINCE 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/28 1400/08/30
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/28 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه تامین سیلاژ ذرت علوفه ای 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه خریداری ذرت علوفه ای مورد نیاز جهت سیلو 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین علوفه مورد نیاز 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۶۳۵۰ کیلوگرم کاه یونجه و ۳۹۰۰ کیلوگرم کاه لوبیا 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه برداشت، حمل و فروش 5 هکتار ذرت علوفه ای 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پارکینگ دامی بار 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهاده دامی 1400/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 80