مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Livestock Kit 1398/12/08 رجوع به آگهی
جمع آوری آلایش گاوی شامل جگر، روده، کله، پاچه، پیه، سیراب و شیردان 1398/12/08 1398/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید و هزینه های جاری 36 قلم کالا و خدمات(بشرح مندرج در اسناد مناق... 1398/12/06 1398/12/10
واگذاری خرید و هزینه های 36 قلم کالا جهت مایحتاج ایستگاه پشتیبانی و اصلاح نژاد گاو بومی 1398/12/06 1398/12/10
خرید ۲۰۰ هزار تن ذرت از مبادی خارجی 1398/12/06 1398/12/07
خرید نهاده دامی ـ کنجاله کلزا ـ ذرت دانه ای دامی ـ کنجاله سویا دامی ـ تفاله چغندرقند ـ تخم پنبه ـ ج... 1398/12/04 رجوع به آگهی
Support of vulnerable women Headed Households with livestock inputs 1398/12/03 رجوع به آگهی
Support of vulnerable women Headed Households with Poultry Inputs 1398/12/03 رجوع به آگهی
انجام عملیات آلایش و پاکسازی سر، جگر و پاچه و تمیز کردن آن از زمان جداسازی از لاشه و بسته بندی بهداش... 1398/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات آلایش و پاکسازی سر، جگر،و پاچه و تمیز کردن آن از زمان جداسازی... 1398/11/30 1398/12/10
صفحه 1 از 123