مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان استعلام تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر، پشتیبانی ، سرویس و نگهداری سیستمهای برقی و مکانیکی 4 دستگاه آسانبر منصوبه درساختمان اداره امو... 1399/09/13
انجام عملیات نیرو رسانی برق به طول 197متر و اجرای پست هوایی چاه آب شرب روستای هادی آباد شرکت آب و فا... 1399/09/13
استعلام بها جهت : تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی 1399/09/09 1399/09/13
انجام عملیات نیرو رسانی برق به طول 373 متر و اجرای پست هوایی چاه آب جدید مهدی آباد شرکت آب و فاضلاب... 1399/09/13
اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 180 متر با دستگاه حفاری دورانی در روستای اک از توابع شهرس... 1399/09/13
انجام عملیات نیرو رسانی برق به طول 475 متر و اجرای پست هوایی چاه آب شرب روستای حسین آباد شرکت آب و ف... 1399/09/13
انجام عملیات نیرو رسانی برق به طول 122 متر و اجرای پست هوایی چاه آب شرب روستای حسن خانی شرکت آب و فا... 1399/09/13
کابل خشک زمینی 16*4 طبق مدارک پیوستی 25 مترجهت میانکوه 1399/09/12
خرید دستگاه UPS طبق پیوست ارسالی 1399/09/12
اتصالات گازی با مشخصات فنی 1399/09/12
صفحه 1 از 2758