کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5797684 مناقصه واگذاری اجاره انبار و عملیات تخلیه، انبار داری و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی مجتمع استان خراسان شمالی 1401/07/24 رجوع به آگهی
5764604 مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری وصول بخشی از مطالبات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه استان کرمانشاه 1401/07/16 1401/07/26
5076745 مناقصه آگهی فراخوان فضای توزیع غذای رستوران استان تهران 1401/01/25 رجوع به آگهی
3499081 مناقصه Provision of Manpower Waste Handling Services کشور قطر 1399/10/11 رجوع به آگهی
3464520 مناقصه HIRING MANPOWER FOR JUNGLE CLEARANCE AT PTA AREA TPS, JAMSHORO (DETAIL ATTACHED...) کشور پاکستان 1399/09/29 رجوع به آگهی
3457976 مناقصه Cash for Work for Rubble Removal from Houses and Streets, Curbstone and walls Painting in AlNimrod Center and Surrounding-Ninawa Governorate کشور عراق 1399/09/25 رجوع به آگهی
3449335 مناقصه Recruitment International Agencies کشور عمان 1399/09/23 رجوع به آگهی
3445787 مناقصه Rubble and Debris clearance کشور عراق 1399/09/22 رجوع به آگهی
3445786 مناقصه Rubble and Debris Removal کشور عراق 1399/09/22 رجوع به آگهی
3423917 مناقصه Contaminated Soil Removal کشور عراق 1399/09/12 رجوع به آگهی
3370067 مناقصه Implementation of cleaning works for the building of North Eastern Governorate Directorate for the years 2021/2022 کشور عمان 1399/08/20 رجوع به آگهی
3282258 مناقصه Hiring of Security Guards کشور پاکستان 1399/07/16 رجوع به آگهی
3276410 مناقصه Supply of Disinfecting Services کشور عراق 1399/07/14 رجوع به آگهی
3276281 مناقصه Supply Disinfecting Services کشور عراق 1399/07/14 رجوع به آگهی
3231690 مناقصه Rubble and Debris Removal in 88 homes کشور عراق 1399/07/05 رجوع به آگهی
3227835 مناقصه PROVIDING SECURITY GUARDS کشور بنگلادش 1399/07/03 رجوع به آگهی
3181797 مناقصه Automated Mechanised housekeeping for Hall No. 7, 8, 9, 10, 11, 12,12A and Conference Hall of hall No 8 and Lounge of hall No. 7 etc for 12 months at Pragati Maidan کشور هند 1399/06/19 رجوع به آگهی
3178601 مناقصه Provision of Rubble Removal and Cleaning Services کشور عراق 1399/06/18 رجوع به آگهی
3176556 مناقصه CONTRACT OF FUMIGATION کشور پاکستان 1399/06/18 رجوع به آگهی
3111925 مناقصه Cleaning Works for the Building of Directorate of Agriculture and Animal Wealth کشور عمان 1399/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11