کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7696388 مناقصه شناسایی و جذب ایده های نوآور و مبتی بر دانش در جهت ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان و تولید طرح های صنعتی برتر حوزه ساخت و ساز استان تهران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7594513 مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه منیزیت زینتر شده به ظرفیت 30,000 تن در سال استان خراسان جنوبی، استان تهران 1402/11/08 1402/11/14
7592755 مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه منیزیت زینتر شده استان خراسان جنوبی، استان تهران 1402/11/08 1402/11/14
7499828 مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه منیزیت زینتر شده به ظرفیت 30,000 تن استان خراسان جنوبی 1402/10/13 1402/10/20
7490730 مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه آجر نسوز به ظرفیت 19000 تن در سال استان خراسان جنوبی، استان تهران 1402/10/11 1402/10/18
7456485 مناقصه انتخاب مشاور و طراح صنعتی پروژه احداث کارخانه آجر نسوز به ظرفیت 19000 تن در سال استان خراسان جنوبی، استان تهران 1402/09/30 1402/10/09
6738567 مناقصه شناسایی شرکتهای مشاور ذی صلاح در حوزه تدوین نقشه راه تکنولوژی تولید و توسعه محصولات نیمه تمام مسی و آلیاژهای آن استان کرمان 1402/04/07 رجوع به آگهی
6325707 مناقصه فراخوان پروژه پژوهشی "تحلیل قابلیت اطمینان تجهیزات مرتبط با تولید در سطح پالایشگاه استان فارس 1401/12/04 رجوع به آگهی
6323728 مناقصه واگذاری مسئولیت فنی و ارائه برگه تعهد مجری پروژه ها استان تهران 1401/12/04 1401/12/10
6108706 مناقصه واگذاری خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب از باطله صنعتی کارخانه استان تهران 1401/10/13 1401/10/18
صفحه 1 از 1