مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی راه اصلی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه و روکش با آسفالت پلیمری محور اصلی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری و روکش آسفالت لایه نازک محور 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/23 1400/01/30
مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/21 1400/01/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پل 1400/01/28
مناقصه تکمیل بهسازی روکش آسفالت محور 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه واگذاری رفع مشکل نهر کشاورزی روستا - عملیات تعریض نهر - تکمیل احداث معبر کامیونداران ... 1400/01/19 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پل 1400/01/19 1400/01/28
مناقصه تکمیل بهسازی روکش آسفالت محور 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه واگذاری نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راه های اصلی و فرعی و روستایی حوزه استحفاظی استان 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه تکمیل پل 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه پروژه بازگشایی محور شامل اجرای عملیات خاکی و سایر آیتم های مورد نیاز 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه تکمیل رینگ جزیره 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه - احداث قطعه دوم -باند دوم پروژه کمربندی از کیلومتر 500+24 الی 500+48 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای M/G T/GP11 معدن 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راههای اصلی و فرعی و روستایی حوزه استحفاظی استان مازندران 1400/01/07
مناقصه بهسازی مسیل طرق محدوده شهرک 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات زیرسازی (شامل خاکبرداری، خاکریزی اجرای بیس) و جدول گذاری شهرک 1399/12/27 1400/01/16
صفحه 1 از 71