مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث باند دوم 1398/02/16 رجوع به آگهی
احداث باند دوم محور 1398/02/15 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های راههای مواصلاتی و دسترسی منطقه 1398/02/07 1398/02/17
انجام پروژه تکمیل کمربندی به همراه تقاطع ها بدون ابنیه فنی خاص جهت ادامه احداث باند دوم ـ انجام عمل... 1398/02/05 1398/02/09
انجام پروژه تکمیل کمربندی به همراه تقاطع ها بدون ابنیه فنی خاص جهت ادامه احداث باند دوم ـ تجدید مناق... 1398/02/04 رجوع به آگهی
انجام پروژه تکمیل کمربندی به همراه تقاطع ها بدون ابنیه فنی خاص جهت ادامه احداث باند دوم محور 1398/02/04 1398/02/09
واگذاری انجام عملیات خاکی و تحکیم بستر پروژه احداث مخازن ده میلیون بشکه ای 1398/01/26 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات خاکی و تحکیم بستر پروژه احداث مخازن ده میلیون بشکه ای 1398/01/26 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری ساخت و اجرای دو تقاطع غیر همسطح 1398/01/22 رجوع به آگهی
احداث راه دسترسی اختصاصی 1398/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44