مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لوله کشی خطوط روزمینی، ساخت و نصب ساپورت پروژه پترو پالایشگاه 1400/09/15 1400/09/24
مناقصه انجام عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1400/09/15 1400/10/01
مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، و... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات برق و ابزار دقیق مورد نیاز نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز 1400/09/15 1400/09/30
مناقصه واگذاری تعویض سیستم توقف اضطراری ESD 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین ارشد دستگاه بهره برداری / تکنسین دستگاه بهره برداری / مراقب دستگاه بهره برداری / تکنسین مکانیک تعمیرات دستگاهها در تأسیسات 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد تأسیسات آبزدایی از میعانات دریافتی 1400/09/11 1400/09/30
مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام خدمات تکنسین ارشد دستگاه بهره برداری / تکنسین دستگاه بهره برداری / مراقب دستگاه بهره برداری / تکنسین مکانیک تعمیرات دستگاهها در تأسیسات زیر مجموعه اداره بهره برداری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای کار) به روش pc- 1400/09/11 1400/09/18
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای کار )۵6۸۸متر شبکه و خط تغذیه 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری تاسیسات تقویت فشار گاز دیلم با چهار دستگاه توربو کمپرسور SUMY-ZORYA 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط 16 اینچ تغذیه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل - ارائه خدمات راهبری ماشین آلات حمل و نقل 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری تاسیسات تقویت فشار گاز دیلم با چهار دستگاه توربو کمپرسور SUMY-ZORYA 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار / پیمانکاران ذی صلاح به منظور مهندسی، خرید، اجرا و راه اندازی واحدهای یوتیلیتی 1400/09/10 1400/09/20
صفحه 1 از 82