کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398934 مناقصه عملیات تعمیر اساسی یک دستگاه توربین زاریا مدل DUL80 مربوط به واحد 600 تزریق ذخیره سازی استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398559 مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فراورش سیار (mot-c) بمنظور جلوگیری از سوزاندن نفت چاه ها استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7398545 مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فراورش سیار (mot-c ) بمنظور جلوگیری از سوزاندن نفت چاهها استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/25
7398530 مناقصه - استفاده از خدمات دو مجموعه فراورش سیار (mot-c ) بمنظور جلوگیری از سوزاندن نفت چاه ها استان خوزستان 1402/09/13 رجوع به آگهی
7386422 مناقصه طراحی تفصیلی، خرید محدود و اجرای خطوط لوله فلزی زیرزمینی 100 و 120 اینچ آب دریای خود، استان تهران 1402/09/08 1402/09/11
7383726 مناقصه تعمیرات اساسی روتور توربین GE-F5 استان بوشهر 1402/09/08 رجوع به آگهی
7382737 مناقصه واگذاری طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی اطفای حریق سیستم اندازه گیری چندراهه استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7378703 مناقصه نگهداری، تعمیرات، مقاوم سازی شبکه، انشعابات و تاسیسات گاز در سطح شهرستان استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/09
7377904 مناقصه طراحی تفصیلی ، خرید و اجرای خط لوله فلزی زیر زمینی به قطر 100 و 120 اینچ آب دریا استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375052 مناقصه واگذاری طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی اطفای حریق سیستم اندازه گیری چندراهه استان تهران 1402/09/06 رجوع به آگهی
7373788 مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار mot-c بمنظور جلوگیری از سوزاندن نفت استان خوزستان 1402/09/06 1402/10/18
7373787 مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فراورش سیارmot-c بمنظور جلوگیری از سوزاندن نفت چاه ها استان خوزستان 1402/09/06 1402/10/18
7373295 مناقصه پروژه انجام مهندسی تفصیلی، تهیه کالا و احداث خطوط لوله انتقال 18" حدفاصل مرکز جمع آوری میدان تا مرکز تفکیک KA و مرکز تفکیک استان تهران، استان بوشهر 1402/09/05 1402/09/08
7372411 مناقصه تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/09
7371148 مناقصه نگهداری ، تعمیرات ، مقاوم سازی شبکه، انشعابات و تاسیسات گاز استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/09
7370538 مناقصه واگذاری انجام خدمات تعمیرات و بازسازی شبکه و انشعابات شهرستانها استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/09
7369426 مناقصه واگذاری پروژه طراحی، تهیه کالا و احداث تسهیلات سرچاهی 8 حلقه چاه و چند راهه(بصورت EPC) استان تهران، استان بوشهر 1402/09/05 1402/09/08
7369379 مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقیمانده تعویض خطوط لوله جریایی چاههای میدان گازی و احداث خط لوله استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7369290 مناقصه اجرای حدود 46 کیلومتر خط تغذیه استان کرمان 1402/09/05 1402/09/09
7368102 مناقصه انجام خدمات مستغلات در بخش های تاسیساتی و ساختمانی و تلمبه خانه مجتمع مسکونی استان بوشهر 1402/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 201