مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث انبارها 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع همایشی - آموزشی 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار به منظور تجهیز و بهره برداری از بیمارستان نیمه تمام به روش BOT 1399/12/12 1399/12/13
مناقصه واگذاری تجهیز، دکوراسیون، بهره برداری، پرداخت اجاره و سپس انتقال پروژه رفاهی کوهستان به شهرداری به روش سرمایه گذاری E. O . L . T (تجهیز، بهره برداری، پرداخت اجاره و انتقال 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث کانال تاسیساتی بطول ۲۰۰۰ متر - حفاری کانال ۲۴ هزارمترمکعب- - آرماتور ۳۹۰ تن و... 1399/12/09 1399/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای سازه بیمارستان 32 تخت خوابی سی سخت 1399/11/20 1399/11/25
مناقصه احداث مجتمع قضایی- انجام عملیات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی 1399/11/15 1399/11/18
مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت نظارت بر پروژه های انبوه سازی، اقدام ملی، مشارکتی و باقیمانده مسکن 1399/11/15 1399/11/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه تکمیل ساختمان خوابگاه 400 نفره دختران (ریحانه 2) 1399/11/20
مناقصه تکمیل و بهسازی باقیمانده عملیات - احداث جاده اختصاصی شهرک صنعتی -تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر ... 1399/11/13 1399/11/15
مناقصه اجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به ظرفیت 30 هزار تن در قالب عقد اجاره ( بصورت B.O.T) 1399/09/18 1399/09/29
مناقصه اعلام و اطفاء حریق و سیستم تهویه پستهای برق و مراکز مخابرات بندر 1399/08/24 1399/09/01
مناقصه Purchase of material and technical resources for Pipe products, Plant-wide equipment, Cable products and communication equipment and Auxiliary products 1397/11/18 1398/01/07
مناقصه Supply of commidates : air compressor 1397/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه supply Heat Treatment Units 1397/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1