کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7749485 مناقصه شناسایی شرکت های واجد شرایط برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مجتمع استان کرمان، استان آذربایجان شرقی 1402/12/15 رجوع به آگهی
7442945 مناقصه احداث و بهره برداری از 1750 مگاوات نیروگاه بادی با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مال کشور استان تهران 1402/09/27 1402/09/23
7260716 مناقصه Provision of Solarization کشور عراق 1402/08/10 رجوع به آگهی
6921472 مناقصه Installation of Solar System for Wastewater Treatment Plant کشور عراق 1402/05/28 رجوع به آگهی
6848544 مناقصه اطلاع رسانی برگزاری دو فراخوان ساخت و راه اندازی نیروگاه زیست توده استان مازندران، استان فارس، استان تهران 1402/05/07 رجوع به آگهی
6700063 مناقصه SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF SOLAR POWERED SYSTEM KITS FOR CIVIL AFFAIRS AND CITIZEN CENTERS کشور سوریه 1402/03/31 رجوع به آگهی
6616226 مناقصه SUPPLY AND DELIVERY OF PORTABLE SOLAR KITS کشور پاکستان 1402/03/11 رجوع به آگهی
6546474 مناقصه Rehabilitation of the existing PV Solar System of the Boreholes (BH) کشور عراق 1402/02/24 رجوع به آگهی
6542881 مناقصه Supply and Installation of 2 Solar Power Systems کشور عراق 1402/02/23 رجوع به آگهی
6518636 مناقصه شناسایی سرمایه گذار برای احداث مجتمع خدمات تجاری و رفاهی (مال) ایجاد مجتمع اداری برای اجاره به کسب و کارها، احداث تیر پارک، احداث آشیانه در فرودگاه و احداث مزرعه انرژی خورشیدی استان البرز 1402/02/17 رجوع به آگهی
6401777 مناقصه PROVISION OF MAINTENANCE, OPERATION AND MONITORING SERVICES OF SOLAR PLANTS کشور اردن 1402/01/05 رجوع به آگهی
6399967 مناقصه Provision and Installation of Solar System کشور عراق 1401/12/28 رجوع به آگهی
6399966 مناقصه Provision and Installation of Solar Lighting System کشور سوریه 1401/12/28 رجوع به آگهی
6399963 مناقصه Provision and Installation of Solar illumination for Annex Expansion کشور سوریه 1401/12/28 رجوع به آگهی
6382227 مناقصه Supply, Delivery and installation of 5 KVA Solar System کشور پاکستان 1401/12/21 رجوع به آگهی
6349707 مناقصه supply of equipment and materials for the construction of a solar power plant کشور ترکمنستان 1401/12/10 رجوع به آگهی
6339396 مناقصه SUPPLY AND INSTALL RO (REVERES OSMOSIS) WATER STATION AND SOLAR SYSTEM کشور عراق 1401/12/08 رجوع به آگهی
6335540 مناقصه Solar Water Uplifting at Ghopatar کشور نپال 1401/12/07 رجوع به آگهی
6318246 مناقصه شناسایی شرکتهای توانمند در زمینه حفر چاههای ،بیوگاز تأسیسات و تجهیزات تصفیه بیوگاز و تولید برق از گاز استحصال شده از محل دفن زباله استان تهران 1401/12/03 رجوع به آگهی
6306131 مناقصه Procurement of Solar Works of Fresh Market کشور بنگلادش 1401/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 38