مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات ساختمانی پست گازی 1400/02/07
مناقصه باقیمانده کنار گذر و تقاطع 1400/02/01 1400/02/08
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1400/02/01 1400/02/13
مناقصه احداث واحد مسکونی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به همکاری جهت آماده سازی در قالب قرارداد مشارکت مدنی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث ساختمان 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بهسازی مدفن 1400/02/04
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 78 واحدی 1400/02/04
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 63 واحدی طرح اقدام ملی 1400/02/04
مناقصه احداث واحد مسکونی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث واحدهای مسکونی 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه احداث، راه اندازی و بهره برداری خدمات خودرویی 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه اجرای اسکلت هسته مرکزی دیوار پیرامونی و برجکهای نگهبانی 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه واگذاری طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان 150 تختخوابی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای اسکلت هسته مرکزی دیوار پیرامونی و برجکهای نگهبانی 1400/01/28 1400/02/05
مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ خط انتقال - اجرای خطوط آبرسانی از مخزن - احداث مخازن فاز دوم مجتمع 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذاران و سازندگان ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 108