کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1609012 مناقصه REPAIR AND COMPREHENSIVE AMC FOR CCTV SURVEILLANCE SYSTEMS کشور هند 1397/08/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1