مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مالی و احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب شرقی شهر 1399/03/01 1399/03/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای مسیر جدید کانال کنترل سیلاب و هدایت آبهای سطحی سایت شمالی 1399/03/12
اجرای مسیر جدید کانال کنترل سیلاب و هدایت آب های سطحی 1399/02/31 1399/03/12
اجرای عملیات خاکی تراکمی و سنگ و ملاتی 1399/02/30 1399/03/03
اجرای عملیات خاکی و تراکمی و بتن مسلح و دریچه فلزی جهت پخش سیلاب - اجرای عملیات خاکی تراکمی و سنگ و... 1399/02/30 1399/03/03
اجرای عملیات خاکی و تراکمی و بتن مسلح و دریچه فلزی جهت پخش سیلاب - اجرای عملیات خاکی تراکمی و سنگ و... 1399/02/29 1399/03/03
عملیات اجرایی احداث کانال های pc1 الی pc5 1399/02/25 1399/03/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی احداث کانال های pc1 الی pc5 شبکه آبیاری سد مخزنی نهب 1399/03/03
عملیات اجرایی احداث کانالهای PC1 الی PC2 شبکه آبیاری سد مخزنی 1399/02/24 1399/03/03
تکمیل کارهای باقیمانده ساماندهی رودخانه - مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عم... 1399/02/17 1399/02/21
صفحه 1 از 70