مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی و اجرای ابنیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق ،... 1397/10/29 رجوع به آگهی
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/29 رجوع به آگهی
طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، ساخت، حمل ، نصب ، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی و کنترل و ابزار دقیق،... 1397/10/27 1397/11/01
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار (طراحی و ساخت) برای طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/10/27 1397/11/07
فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی تکمیل تاسیسات فاضلاب شهردر ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (ب... 1397/10/26 رجوع به آگهی
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب بهارستان (طرح و ساخت epc) 1397/10/26 1397/11/01
پروژه ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران تامین مالی تکمیل تاسیسات فاضلاب شهر 1397/10/25 رجوع به آگهی
اجرای خط انتقال آب از مخزن 45000 مترمکعبی 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری احداث بدنه و سازه های جانبی سد 1397/10/24 1397/10/29
احداث بدنه و سازه های جانبی سد 1397/10/23 1397/10/29
صفحه 1 از 45