مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری، سرویس ، نگهداری و تعمیرات خط اول انتقال آب، خطوط فرعی و چاههای چرخاب 1399/09/11 1399/09/18
تأمین نیاز مالی طرح تکمیل مجتمع های آبرسانی اوراق مشارکت 1399/09/10 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران اجرایی و شرکت های فعال در حوزه تصفیه خانه فاضلاب -تصفیه پساب صنعتی 1399/09/08 رجوع به آگهی
تامین مالی، تامین کالا و اجرای سامانه مشترک آبگیر، خط انتقال آب خام از آبگیر تا تصفیه خانه و احداث ت... 1399/09/05 رجوع به آگهی
تامین مالی، تامین کالا و اجرای سامانه مشترک آبگیر، خط انتقال آب خام از آبگیر تا تصفیه خانه و احداث ت... 1399/09/04 رجوع به آگهی
فراخوان سرمایه گذاری طرح آبرسانی شرب به شهرها و روستاها 1399/08/28 رجوع به آگهی
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر 1399/08/26 رجوع به آگهی
تامین نیاز مالی طرح توسعه مجتمع های آبرسانی 1399/08/19 رجوع به آگهی
تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1399/08/19 1399/09/01
عملیات اجرایی باقیمانده راه های روستایی جایگزین سد 1399/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 79