مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه رفع بحران از کار افتادگی، بازتوانی، اصلاح و توسعه تصفیه خانه آب به روش EPC 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه رفع بحران از کار افتادگی، بازتوانی، اصلاح و توسعه تصفیه خانه آب 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تکمبلی خرید ، نصب ،اجرا ،راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه تکمیل را دسترسی به سد 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه طرح آبرسانی به شهر 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر رودخانه ها 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام " خدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حد بستر رودخانه ها 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل احداث خط انتقال آب صنایع مستقر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه - احداث مخزن بتنی ۵۰۰۰ مترمکعبی در شهرک صنعتی- - عملیات خاکی، بسترسازی و احداث آبرو توسعه ناحیه صنعتی - زیرسازی و جدول گذاری در شهرک صنعتی و... 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه برون سپاری امداد و حوادث و تعمیرات تاسیسات آبرسانی 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید و اجرای خطوط انتقال آب 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه پروژه عملیات اجرای تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی به مجموعه 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه پروژه تکمیل تصفیه خانه فاضلاب فاز موجود شهرک صنعتی 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه عملیات اصلاح و بازسازی تصفیه خانه آب 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری امداد و حوادث و تعمیرات تاسیسات آبرسانی 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه طرح و ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مخزن 30.000 مترمکعبی 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه اجرای خط انتقال (شبکه فرعی) آبرسانی به شبکه آبیاری کم فشار -انتقال با لوله تعاونی پایاب سد 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 78