مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصولات پسته سردرختی 1398/06/25 1398/06/31
فروش میزان تقریبی 140 تن زیتون سبز خود بصورت تحویل درب باغ 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی باغ زیتون 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش محصول پسته تر جمع آوری شده از باغ پسته خود 1398/06/25 رجوع به آگهی
محصولات سردرختی یک قطعه باغ پسته 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش محصول سیب مازاد باغ خود به مقدار حدودی 150 تن را به صورت سردرختی 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش محصولات اردوگاه (گردو) 1398/06/24 رجوع به آگهی
فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی 1398/06/24 رجوع به آگهی
فروش محصول سردرختی درختان انار و خرمالوی باغ مجتمع 1398/06/24 1398/07/01
محصول و سردرختی گردوی باغ 1398/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 370