مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
رب 1399/10/27 1399/11/02
فروش اموال منقول مقداری انجیر 1399/10/23 رجوع به آگهی
فروش 5۵00 کیلوگرم برنج هاشمی گیلان 1399/10/25 1399/11/05
فروش محصول باغ (نارنگی، کینو ، پرتقال خوشه ای) 1399/10/24 رجوع به آگهی
برنج به مقدار تقریبی ۵۵۰۰ کیلوگرم - 1399/10/24 رجوع به آگهی
کشمش (به میزان 400 کیلو گرم ) 1399/10/23 رجوع به آگهی
فروش حدود 20 تن پسته 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش حدود 26 تن پسته - پسته خندان فندقی - پسته دهان بست فندقی - پسته زیر غربالی - پسته رو آبی 1399/10/24 1399/11/05
فروش حدود ۲۰۰ تن انواع پسته از محصول تولیدی خود 1399/10/24 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی: ـ کارتن سالم و خمیری (درهم) ـ انواع چوب و تخته های صندوقی (درهم) ـ انواع آهن آلا... 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 543