کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860658 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام 30 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی خروجی پهنه های ایمیدرو استان خراسان جنوبی 1403/01/30 1403/02/12
7860173 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اکتشاف تکمیلی محدوده مس صفی آباد استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7859406 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اکتشاف تکمیلی محدوده مس کنیف در استان خراسان جنوبی استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7859337 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اکتشاف تکمیلی محدوده کمر برآب یزد استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7859306 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اکتشاف تکمیلی محدوده آهن خوراب استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7859097 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اکتشاف تکمیلی محدوده محدوده سرب و روی باجگان در استان یزد استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7858256 مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری از معدن و حمل آن به خطوط فرآوری یا دپوهای موقت با تناژ تقریبی 51 میلیون تن استان تهران، استان کرمان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858070 مناقصه عملیات استخراج سنگ آهن و باطله برداری از معدن استان کرمان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858033 مناقصه ارائه خدمات مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساخت و نصب استان کرمان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7857707 مناقصه انجام 30 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی خروجی پهنه استان خراسان جنوبی 1403/01/29 1403/02/12
7857679 مناقصه خرید خدمات مشاوره و بازرسی و نظارت بر اجرا در حوزه فراوری مجتمع استان تهران 1403/01/29 1403/02/04
7856738 مناقصه انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی در محدوده های ایمیدرو استان تهران 1403/01/29 1403/02/12
7855958 مناقصه ساخت4 عدد مخزن کاندیشینر به همراه متعلقات استان تهران 1403/01/29 1403/02/08
7854993 مناقصه شناسایی متقاضیان مشارکت یا فروش معادن جهت تامین سنگ آهن استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853737 مناقصه انتخاب مشاور جهت بررسی محدوده های اکتشافی استان کرمان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853721 مناقصه خدمات مشاوره اکتشاف تکمیلی استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی، استان یزد 1403/01/28 1403/02/24
7853614 مناقصه اقدام به خرید یا مشارکت در معادن سنگ آهن دارای پروانه بهره برداری جهت تامین سنگ آهن استان تهران، استان یزد 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842618 مناقصه سنگ آهن مورد نیاز خود استان تهران 1403/01/28 1403/02/02
7840838 مناقصه تامین خوراک کارخانه تغلیظ 500 تنی و 300 تنی نیاز به حمل ریجکت استان کرمان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7838780 مناقصه احداث و مرمت جاده خاکی، احداث سینه کار اکتشافی، بارگیری و دپوسازی ماده معدنی و حفر ترانشه اکتشافی، بارگیری و دپوسازی ماده معدنی و حفر ترانشه اکتشافی استان اصفهان 1403/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 688