کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7878809
ویژه
مناقصه دعوت به همکاری جهت اجرای استراتژی توسعه کسب و کار خود و افزایش مزیتهای رقابتی برای جذب و اجرای پروژه های نیازمند به تأمین مالی به صورت EPCF, BOT, BOO, واردات کالای تجاری، مشارکت در تولید محصولا... استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7865203
ویژه
مناقصه شناسایی پیمانکاران خوشنام و توانمند و جلب همکاری و مشارکت ایشان در اجرای پروژههای بزرگ ملی و عمرانی در راستای توسعه ظرفیت اجرایی و تکمیل و به روز آوری و ندور لیست خود استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7882806 مناقصه مشارکت در بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) پروژههای مدیریت پسماند شهرستان بابل استان مازندران 1403/02/04 1403/02/12
7882764 مناقصه اجرای طرح بیابان زدایی مشارکتی در قالب ماده 3 به مساحت 75 هکتار روستا استان خوزستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7882731 مناقصه سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/02/04 1403/02/10
7882515 مناقصه واگذاری احداث، توسعه و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر استان فارس 1403/02/04 1403/02/11
7881221 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل مشارکت در بازسازی، بهره برداری انتقال (ROT) پروژه های پسماند - مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند استان مازندران 1403/02/04 1403/02/12
7881145 مناقصه اقدام به عقد قرارداد ارکان متعهدپذیره نویس و بازارگردانی جهت انتشار اوراق مشارکت قطعه اول فازیک طرح اتصال شهر اسلامشهر به متروی تهران استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880584 مناقصه واگذاری سه ردیف پروژه شامل: - تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی - تسطیح زمین بار فروشی - ایمن سازی دامنه کوه استان اردبیل 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880568 مناقصه سرمایه گذاری مشارکت در ساخت و تکمیل مجتمع چند منظوره نیایش با پیشرفت فیزیکی اسکلت بتنی و در برخی قسمتها سفت کاری و دیوار ،چینی به روش مشارکت مدنی استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/22
7880198 مناقصه اجرای پروژه جلب مشارکت مشترکین به منظور اهداف مدیریت مصرف استان تهران 1403/02/04 1403/02/09
7879473 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) جهت تکمیل عملیات اجرایی پروژه مجتمع خدماتی بین راهی استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7879089 مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و تکمیل پروژه ساختمان اداره استان البرز 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878882 مناقصه تامین بخشی از نیاز مالی طرح اجرای طرح آبرسانی مجتمع های روستایی استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878863 مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل عملیات اجرایی پروژه مجتمع خدماتی بین راهی استان خراسان رضوی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7878753 مناقصه خرید زمین دارای سند مالکیت ششدانگ در حریم شهر مشهد با کاربری ترجیحاً کارگاهی یا صنعتی ( غیر زراعی) ، با مساحت بالای 3 هکتار و دارای زیرساختهای آب ، برق و گاز با قیمت کارشناس رسمی دادگستری و یا... استان خراسان رضوی 1403/02/04 1403/02/29
7878438 مناقصه فراخوان مناقصه عمومی مشارکت مدنی در ساخت خانه سازمانی استان همدان 1403/02/04 1403/02/25
7878404 مناقصه طرح احداث خط لوله فرآورده های نفتی پارس استان تهران 1403/02/04 1403/02/10
7876273 مناقصه تامین بخشی از نیاز مالی طرح اجرای طرح آبرسانی مجتمع های روستایی استان خراسان رضوی 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876164 مناقصه انتخاب سرمایه گذار برای ساخت اجرا تجهیز و بهره برداری از پیست اتومبیل رانی استان اصفهان 1403/02/03 1403/02/06
صفحه 1 از 1538