مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قطعات مربوط بهP/F:TWIN HT 400 PUMP POWER END MOUNTED ON HALLIBURTON CEMENTING UNIT 1398/05/27 رجوع به آگهی
اجاره شناور AHTS - اجاره شناور تعمیراتی 1398/05/28 رجوع به آگهی
bspc.ir 1398/05/28 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به: p/f: mud logging unit differential pressure sensor for use mud logging type of... 1398/05/27 رجوع به آگهی
p/f: mud logging unit differential pressure sensor for use mud logging type of measure 1398/05/27 رجوع به آگهی
P/F KOOMEY AIR ELECTRIC ACCUMULATOR ـ P/F “JEREHE”TWIN PUMPING ـ P/F “GEO-DATA”MUD LOGGING UNITS ـ P... 1398/05/27 رجوع به آگهی
P/F: BEIJING HYD. DISC BREAK SYSTEM FOR DRAWWORKS MOD. NO.JC70D 1398/05/27 رجوع به آگهی
خرید PARTS FOR OIL WELL TRIPLEX MUD PUMP TYPE A1700-PT for Drilling ـ خرید PARTS FOR AIR HOIST 6CYL... 1398/05/27 رجوع به آگهی
chartering of AHTS Vessel ـ chartering of Maintenance Vessel 1398/05/27 رجوع به آگهی
P/F:TWIN HT 400 PUMP POWER END MOUNTED ON HALLIBURTON CEMENTING UNIT 1398/05/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1095