مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بسته کردن سیستم سیکل سردکننده نهایی گاز واحد یک انرژی و بیوشیمی - خرید جرم ریختنی ویژه مسیر هوای دم... 1398/07/29 رجوع به آگهی
CASING, API GRADE L-80, SEAMLESS "VAM". N.VAM" OR "SEC" THREAD,... 1398/07/28 رجوع به آگهی
The lease of one offshore drilling RIG for south pars project 1398/07/28 رجوع به آگهی
TUBING, API Grade L-80, seamless VAM FLUSH JOINT TIIREAD, RANGE2, AS PER API 5CT/ISO),.... 1398/07/28 رجوع به آگهی
Tullilal description LINE PIPE API 5L GRADE X52 PSL 2, SEAMLESS BLACK ACCORDING TO IPS-M-PI-190 (3),... 1398/07/28 رجوع به آگهی
TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP MANUFACTURER: LEWA (GERMANY) MODEL: G3K200 1398/07/28 رجوع به آگهی
P/F ROLLS-ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR AVON MK. 1533-34-76G/101 G 1398/07/28 رجوع به آگهی
parts for G.F..C Gas turbine, model easi. nos. gc/s67940.gc/ ,.... 1398/07/28 رجوع به آگهی
PORTABLE HIGH PRESSURE PUMP UNIT API 674, DRIVER: DIESEL, SKID MOUNTED 1398/07/28 رجوع به آگهی
COILED TUBING REEL STRING, QT-800, SINGLE TYPE H2S SERVICE, FITTING FIG,.... 1398/07/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1141