کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859881 مناقصه خدمات نمودارگیری در چاههای cased hole از طریق اجاره به روش call out استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7855264 مناقصه INVITATION TO INTERNATIONAL TENDER IN ONE STEPTS INTENDS TO PURCHASE 2,300 MT MEDIUM CARBOON FERRO MANGANESES استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853628 مناقصه واگذاری خدمات نمودارگیری در چاههای cased hole از طریق اجاره به روش call out استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842453 مناقصه اجرای عملیات تامین و خرید متریال و اجرای لوله کشی از جنس کربن استیل بالاینر داخلی از جنس PTFE استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/09
7842263 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی م م/02/0559 عملیات نمودارگیری کسب اطلاعات مربوط به انحراف چاه و برطرف کردن موانع حفاری و ارزیابی بندش سیمان پشت لوله جداری استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/01
7841137 مناقصه procurement of chemicals for formulation of water - blown polyols استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7837531 مناقصه اجرای عملیات تامین و خرید متریال و اجرای لوله کشی از جنس کربن استیل بالاینر داخلی از جنس PTFE واقع در کارخانه EDC/VCM استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/09
7836202 مناقصه Polyurethane system استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7830684 مناقصه intends to Purchase of Fittings & Flanges for Oil Field Project through a public tender استان تهران، استان بوشهر 1403/01/25 رجوع به آگهی
7830546 مناقصه تامین دکل حفاری دریایی 300 فوتی استان تهران 1403/01/25 1403/01/28
7827774 مناقصه تأمین IRGAFOS 168 استان تهران 1403/01/25 1403/02/08
7827473 مناقصه polyurethane system استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827447 مناقصه عملیات نمودارگیری کسب اطلاعات مربوط به انحراف چاه و برطرف کردن موانع حفاری و ارزیابی بندش سیمان پشت لوله جداری استان خوزستان 1403/01/25 1403/02/01
7823025 مناقصه Manufacturing of Roller conveyor and installation/commissioning of R استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7821533 مناقصه intends to "RFP" for an T.AR Oxidizing System through the bidding process among qualified contractor استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7820801 مناقصه intends to pur- chase 7,000 MT ALUMINUM FLOURI DE (ALF3) استان تهران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7820450 مناقصه عملیات نمودارگیری و خدمات چاه جهت نمودارهای تصویرگر سازند، نمونه گیری و آزمایش فشار سازند، تشدید مغناطیس هسته ای، ارزیابی پتروفیزیکی و پروفایل لرزه ای استان خوزستان 1403/01/20 1403/02/01
7820404 مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات ارزیابی بهره دهی استان خوزستان 1403/01/20 1403/02/01
7819791 مناقصه عملیات نمودارگیری بابت خدمات مشبک کاری استان خوزستان 1403/01/20 1403/02/01
7819136 مناقصه عملیات نمودارگیری و کسب اطلاعات ارزیابی و میزان ذخائر هیدرو کربوری استان خوزستان 1403/01/20 1403/02/01
صفحه 1 از 908