مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب ساختمان یک طبقه قدیمی با زیربنای 171 مترمربع و عرصه 288 مترمربع 1398/02/31 1398/03/26
مزایده ملک 1398/02/31 رجوع به آگهی
سو شرت خزدار کلاه دار-بلوز دکمه دار و ..... 1398/02/31 1398/03/13
ملک به مساحت عرصه 5/10859 مترمربع - ملک به مساحت عرصه 9/1031- اعیانی همکف مسکونی 237 مترمربع و زیر ب... 1398/02/31 1398/03/22
ششدانگ یکباب آپارتمان به مساحت 86/ 104مترمربع 1398/02/31 1398/03/19
فروش تلویزیون ال جی 46 اینچ - تلویزیون 50 اینچ ال جی و یخچال قدیمی فیلور و 4 تخته فرش 12 متری ماشینی... 1398/02/31 1398/03/13
ملک به شماره ثبت 6654/38 -به مساحت 178 متر مربع 1398/02/31 رجوع به آگهی
تعدادی رادیاتور 1398/02/31 رجوع به آگهی
شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به پلاک ثبتی قطعه 3 تفکیکی مجزا شده از 126فرعی به شماره 1240 فرعی ا... 1398/02/31 1398/03/27
فروش ملک پلاک ثبتی شماره1134فرعی از3656اصلی بخش 7 1398/02/31 1398/03/28
صفحه 4 از 51