کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7706100 مزایده حق امتیاز و اشتراک خط تلفن همراه استان البرز 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705315 مزایده یک  خط همراه اول استان گلستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705200 مزایده خط تلفن همراه استان تهران 1402/12/05 1402/12/16
7705175 مزایده فروش خط تلفن ثابت همراه اول استان یزد 1402/12/05 رجوع به آگهی
7705023 مزایده فروش  خطوط تلفن همراه استان مازندران 1402/12/05 1402/12/19
7704690 مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7704354 مزایده امتیاز شماره تلفن همراه استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703925 مزایده حراج فروش یک خط سیم کارت استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703924 مزایده فروش یک خط سیم کارت استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703850 مزایده خط تلفن همراه استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/15
7702591 مزایده فروش خط تلفن همراه استان یزد 1402/12/03 1402/12/19
7702576 مزایده فروش یک خط موبایل استان قزوین 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702560 مزایده خط تلفن همر اه استان تهران 1402/12/03 1402/12/20
7702545 مزایده یک رشته خط تلفن همراه استان تهران 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702544 مزایده فروش خط تلفن همراه استان تهران 1402/12/03 1402/12/15
7702514 مزایده خط تلفن همراه استان تهران 1402/12/03 1402/12/22
7702496 مزایده خط تلفن همراه استان تهران 1402/12/03 1402/12/28
7702487 مزایده یک خط تلفن همراه استان سمنان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702485 مزایده خط موبایل استان اصفهان 1402/12/03 رجوع به آگهی
7702445 مزایده خط تلفن همراه - لوستر چینی 10شاخه و 10شعله 1عدد- تابلو فرش طرح قبل عروسی ناپلئون با فرش در ابعاد 0/70*1/14 متر استان اردبیل 1402/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1020