مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت 1397/12/28 1398/01/05
اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار cgs اول cgs دوم 1397/12/28 رجوع به آگهی
خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت ردیفهای 1 الی 4 توربین گازی آنسالدو V94.2 نیروگاه سیکل تر... 1397/12/27 1398/01/05
خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت ردیفهای 1 الی 4 توربین گازی آنسالدو V94.2 نیروگاه سیکل تر... 1397/12/26 1398/01/05
انجام عملیات اجرایی به شرح ذیل دارای شرایط و دارای صلاحیت و رتبه معتبر 1397/12/19 رجوع به آگهی
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS 1397/12/18 رجوع به آگهی
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS 1397/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات اجرایی : اجرای احداث شبکه توزیع آب، آب شرب و احداث مخازن ذخیره آب و ایستگاه پمپ... 1397/12/16 1397/12/20
واگذاری انجام عملیات اجرایی ـ اجرای احداث شبکه توزیع آب، آب شرب و احداث مخازن ذخیره آب و ایستگاه پم... 1397/12/15 1397/12/20
اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک در TBS 1397/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 244