مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل و پخش و کوبیدگی آسفالت خیابان های سطح شهر 1398/12/04 1398/12/19
Metropolitan Project 1398/12/04 رجوع به آگهی
شناسایی، ارزیابی و توان سنجی و انتخاب متقاضیان سرمایه گذاری جهت واگذاری پروژه مقاوم سازی و بازسازی ا... 1398/12/04 رجوع به آگهی
برج نور و سکو 8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک - تکمیل زورخانه - تکمیل سالن ورزشی چند منظوره- خرید و نصب... 1398/12/04 1398/12/07
احداث استخر شناسی - احداث سالن رزمی - احداث سالن ورزشی - آماده سازی زمین ورزشی - تکمیل زمین چمن مصنو... 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید آسفالت گرم روستا 1398/12/04 1398/12/06
خرید تعداد 100.000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1398/12/04 1398/12/06
آماده سازی و تکمیل معابر سایت 2 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید و اجرای پارتیشن بندی مرکز 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات چراغ راهنمایی و ترافیکی 1398/12/04 1398/12/15
صفحه 3 از 32986