کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7866732
ویژه
مناقصه تامین 1000 حلقه چرخ منوبلوک 920 استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/16
7877066 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاهها استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7877056 مناقصه تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاهها استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7876682 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7875548 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7875045 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7874581 مناقصه واگذاری 4 ردیف مناقصه شامل: 1. تهیه و نصب تابلوهای اطلاعاتی و تابلوهای سردرب راهدارخانه - 2. احداث نگهبانی واوان و تعمیر و مرمت راهدارخانه های2. احداث نگهبانی و تعمیر و مرمت راهدارخانه ها و تهی... استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7874556 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7874540 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان خراسان جنوبی 1403/02/03 1403/02/10
7874415 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث سه ست آبرو هشت رینگ دو در دو استان زنجان 1403/02/03 1403/02/09
7873864 مناقصه خرید200،000 عدد واشر فنری دولایه Fe6 جهت مصرف در سوزن خطوط ریلی استان تهران، استان آذربایجان شرقی 1403/02/03 1403/02/12
7872774 مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات خط و پایانه استان اصفهان 1403/02/03 1403/02/23
7872500 مناقصه خرید شمشیرک بزرگ استان تهران 1403/02/02 1403/02/03
7870670 مناقصه تهیه و تامین 10.000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک استان خراسان جنوبی 1403/02/02 1403/02/10
7870559 مناقصه تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاه ها استان خراسان جنوبی 1403/02/02 1403/02/10
7870490 مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ استان خراسان جنوبی 1403/02/02 1403/01/09
7870018 مناقصه خرید تعداد 60,000 قالب کفش ترمز کامپوزیت استان تهران 1403/02/02 1403/02/04
7869574 مناقصه بازسازی تعداد 3000 عدد کمک فنر مسافری شامل 1000 کمک فنر بزرگ و 2000 کمک فنر کوچک استان تهران 1403/02/02 1403/02/16
7869540 مناقصه خرید یونیت تهویه واگن (واگن پارسی) به منظور نصب بر روی واگن ها استان تهران 1403/02/02 1403/02/16
7869521 مناقصه خرید 16 دستگاه ترانسفورماتور اصلی واگن KVA55 جهت انتقال برق - واگن های مسافری استان تهران 1403/02/02 1403/02/16
صفحه 1 از 773