مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی دستمزدی لاینینگ تونل ها 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی سازه موقت و سازه اصلی فاز اول 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه واگذاری عملیات بتن ریزی کف تونل ها 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه راه آهن 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت شبکه ارماتور بندی سگمنت سبد بافی 1400/02/01 1400/02/05
مناقصه یات اجرایی سازه موقت و سازه اصلی فاز اول تونل 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه عملیات اجرایی سازه موقت و سازه اصلی فاز اول تونل ها 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه اجرای عملیات تهیه، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب استرات های شفت میدان 1400/02/01 1400/02/01
مناقصه واگذاری تامین ریل های مربوط به اسکله 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی تأمین کنندگان مالی برای اجرای پروژه راه آهن 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات اجرایی, تامین بتن جهت بتن ریزی خط ریلی ایستگاه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قالب کفشک ترمز چدنی P10 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه خرید کفشک ترمز چدنی جهت ایستگاهها 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه خرید تجهیزات زیرساخت سامانه های هوشمند ترافیکی شامل کابل فیبر نوری سوییچ صنعتی و متعلقات مربوطه 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه ایمن سازی ریل باس 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره فضا محل امکانات و تجهیزات خطوط تعمیرات ویژه واگن های عبوری راه آهن 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه خرید 24000 قالب کفشک ترمز چدنی 1400/02/04
مناقصه واگذاری اجرای عملیات ساخت شبکه ارماتور بندی سگمنت سبد بافی پروژه 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه تکمیل بخشی از عملات روسازی و آسفالت محور های روستایی شهرستان 1400/02/04
مناقصه تهیه و حمل کلیه تجهیزات مورد نیاز پوشش سازه غشایی و نصب و اجرای کامل آن در ایستگاه قطار برقی 1400/02/07
صفحه 1 از 554