مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حدنگاری پلاکهای ثبتی 1399/09/13 1399/09/17
واگذاری پیمانکاری خرید و حمل بیس تا شهر 1399/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای سیل بند 1399/09/13 رجوع به آگهی
حدنگاری پلاک های ثبتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و پخش و آسفالت و اجرای عملیات شهرداری 1399/09/13 رجوع به آگهی
آسفالت بلوار 1399/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی مسیر سیلاب 1399/09/13 رجوع به آگهی
پیاده روهای معابر سطح شهر 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تخریب آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر 1399/09/13 1399/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل قیر از پالایشگاه به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان 1399/09/13 1399/09/20
صفحه 1 از 17238