مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی و تعریض پل محور 1400/02/04
مناقصه تکمیل زیرگذر 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه روکش آسفالت راه روستایی-بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی و..... 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه ادامه سنگ چینی ساحلی-روکش آسفالت سطح شهر 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل روستاها 1400/02/05
مناقصه احداث پل و راه ارتباطی گاز به جاده 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه لکه گیری آسفالت محور کمربندی -اصلاح شیب شیروانی گردنه- بهسازی وتعریض قطعه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پل سوخته 1400/02/08
مناقصه اجرا و تکمیل تقاطع غیر همسطح پل - اجرای تراش آسفالت - اخذ مشاور نظارت کارگاهی پلها - تکمیل مطالعات فاز اول و طراحی فاز - اجرای آسفالت فینیشر - احداث فاز اول محوطه میدان - تکمیل ساختمان ایستگ... 1400/01/29 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل و جوب سنگی و سنگفرش و ساماندهی چشمه 1400/02/05
مناقصه تکمیل بخشی از عملات روسازی و آسفالت محور های روستایی شهرستان 1400/02/04
مناقصه احداث پل و راه ارتباطی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه احداث پل دوم غیر همسطح 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پل 1400/02/04
مناقصه تکمیل احداث راه روستایی پل 1400/02/01
مناقصه اجرای عملیات تهیه، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب استرات های شفت میدان 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه احداث پل ها و راه های دسترسی و کانال 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پل دوم 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفاظ نرده پل جهت ایمن سازی پل دوم 1400/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 587