مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ، خرید، نصب و طراحی تجهیزات دوربین جهت سیستم حفاظتی طرح تصفیه خانه 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها (کاربران آسیب پذیر) و .... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تعریض پل اصلی شهر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات پل-بهسازی و احداث محور 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه اجرای عملیات دیافراگم و عرشه پل 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه ایمن سازی و احداث پل زیرخاکی 1400/09/09 1400/09/16
مناقصه پروژه های عمرانی اجرای جاده 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای آبروها و پل خاص 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل اصلی شهر تالش 1400/09/09 1400/09/17
مناقصه احداث راه دسترسی و احداث پل های مسیر سی جی اس 1400/09/09 1400/10/05
مناقصه ایمن سازی کیلومتر ۴۲ خط لوله ۴۸ اینچ 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی مشارکت در اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه استانی (احداث پل و ساماندهی پل ) 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پل 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه احداث یک دستگاه پل دو دهانه رودخانه ای- ایمن سازی ورودی شهر 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه پل کمربندی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی فونداسیون و دیوار کال و اجرای دال بتنی پل (فاز 6) 1400/09/08 1400/09/15
مناقصه احداث دیوار حفاظتی - احداث دیوار حائل، ضامن وز هکش - تهیه و اجرا خط کشی با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه عملیات پیکورزنی در ترانشه های سنگی و پی کنی سنگی - عملیات خاکبرداری در ماسه بادی - عملیات خاکبرداری در ترانشه های سنگی با استفاده از مواد سوزا پیکور و بلدوزر و بارگیری و حمل به دپو - عملیات دست... 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کارهای فلزی پل روی سرریز سد مخزنی 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه تعمیر و بازسازی پل 1400/09/08 1400/09/11
صفحه 1 از 651