مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی مربوط به تکمیل باقیمانده پیاده روسازی خیابانها - عملیات اجرایی مربوط به روشنایی مسیر د... 1399/07/28 1399/08/01
عملیات اجرایی مربوط به تکمیل باقیمانده پیاده روسازی خیابانها - عملیات اجرایی مربوط به روشنایی مسیر د... 1399/07/28 1399/08/01
احداث رادیه و برید و تعمیرات پل های آسیب دیده سطح استانی ناشی از سیل 1399/07/28 1399/07/28
احداث تکمیلی احداث پل 1399/07/28 1399/08/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیلی احداث پل بزرگ نهراب 1399/07/28 1399/08/05
عملیات اجرایی مربوط به تکمیل باقیمانده پیاده روسازی خیابانها - عملیات اجرایی مربوط به روشنایی مسیر د... 1399/07/27 1399/08/01
احداث و بهسازی راه های روستایی - اجرای تاسیسات ایمنی راه و تونل (تهیه، نصب و راه اندازی ویدئو وال تو... 1399/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه لکه گیری، روکش آسفالت و بهسازی راه مرزی 1399/07/28 1399/08/06
احداث مسیل خیابان ـ جدولگذاری, زیرسازی و آسفالت خیابان ـ تکمیل پل ـ تکمیل ساختمان آتش نشانی مرکزی ـ... 1399/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی و روکش آسفالت محور و اجرای اسلاری سیل محور و اجرای چیپ سیل محور و عملیات ساماندهی سه... 1399/07/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1067