مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه تکمیل جداول هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه واگذاری پروژه احداث میادین اول و دوم شهرک و مسیرهای مربوطه 1400/07/29 1400/08/15
مناقصه واگذاری فاز 1 پروژه آسفالت معابر شهری 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه احداث راه دسترسی کارخانه کمپوست 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر و محلات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و نصب گاردریل 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری عملیات ساخت ایستگاه های درجه ۳ شامل ( سازه ، معماری ، مکانیک و برق ) و محوطه سازی را در پروژه راه آهن 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه اجرای عملیات خاکی شامل عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل مصالح در پروژه قطعه سوم راه آهن - اجرای ابنیه فنی محور پروژه قطعه سوم راه آهن 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرده ترافیکی محورهای شمال استان 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - احداث و تکمیل اسکلت بتنی طبقه اول ساختمان - بهسازی راه روستایی - ساخت و نصب ۳۹ عدد باکس ۸۶۹ متری 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه خرید آسفالت--جمع اوری آسفالت و زیرسازی معابر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساخت شبکه آرماتوربندی سگمنت (سبدبافی) 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت مکانیزه -تهیه و پخش آسفالت دستی معابر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی چاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و تکمیل عملیات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت و امحاء پسماندهای ویژه و صنعتی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خاکبرداری و حمل خاک و نخاله به گود مجاز 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه - دریاچه مصنوعی میر رضی الدین آرتیمانی - بازسازی میدان زکات - خرید جداول از نوع سنگ گرانیت - خرید دستگاه تولید آجر بتنی پرسی - دستگاه تولید جداول بیتی پرسی 1400/07/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3234