مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5730284 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال آبهای سطحی منطقه 1401/07/06 1401/07/09
5730250 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی معابر و شبکه دفع آبهای سطحی 1401/07/06 1401/07/16
5730248 مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم نوارحفاری و راهسازی و آسفالت 1401/07/06 1401/07/16
5730108 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل راه روستایی 1401/07/06 1401/07/12
5730105 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل راه روستایی 1401/07/06 1401/07/12
5730103 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل راه روستایی 1401/07/06 1401/07/12
5730033 مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی استعلام بهای عمومی اجرای عملیات جدول¬گذاری، هدایت آبهای سطحی و اصلاحات ترافیکی معابر سطح شهر 1401/07/06 1401/07/09
5730029 مناقصه اجرای دال جایگزین پل های بحرانی محور 1401/07/06 1401/07/12
5730014 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری هندسی محور فرعی 1401/07/06 1401/07/12
5729866 مناقصه پیاده روسازی خیابان - احداث کانال فیبر نوری - تهیه و اجرای روکش آسفالت سطح معابر فرعی - پیاده روسازی - . زیرسازی و آسفالت سطح معابر 1401/07/06 1401/07/18
5729845 مناقصه ارزیابی کیفی برای انجام کلیه عملیات اجرایی باقیمانده مرتبط با تقاطع غیرهمسطح انتهای آزادراه 1401/07/06 1401/07/12
5729840 مناقصه احداث فضای داخلی رفوژ بلوار 1401/07/06 1401/07/14
5729655 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه تولید برق تجدیدپذیر ساختمان - محوطه سازی سایت کارگاهی و جاده دسترسی ساختمان اداری و آتش نشانی - تکمیل شبکه توزیع آب شهرکهای صنعتی 1401/07/06 1401/07/07
5729483 مناقصه تهیه مصالح و اجرای ادامه پروژه بهسازی و سنگفرش بلوار گلزار شهدا 1401/07/06 1401/07/14
5729463 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت خیابان 1401/07/06 1401/07/19
5729462 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل 1401/07/06 1401/07/19
5729460 مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا 1401/07/06 1401/07/14
5729459 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر 1401/07/06 1401/07/16
5728761 مناقصه تهیه مصالح و خط کشی عرضی با رنگ سرد و دو جزئی ترافیکی سطح شهر 1401/07/06 رجوع به آگهی
5728680 مناقصه بارپیرایی معابر بوستان 1401/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7171