مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی واحد لنژری 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه اجرای آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر و محلات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بلوار 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خاکی شامل عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل مصالح در پروژه قطعه سوم راه آهن - اجرای ابنیه فنی محور پروژه قطعه سوم راه آهن 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرده ترافیکی محورهای شمال استان 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت پارک 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای مخلوط ریزی-موزائیک -نصب المان-تاسیسات مطابق نقشه های اجرایی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - احداث و تکمیل اسکلت بتنی طبقه اول ساختمان - بهسازی راه روستایی - ساخت و نصب ۳۹ عدد باکس ۸۶۹ متری 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه خرید آسفالت--جمع اوری آسفالت و زیرسازی معابر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عملیات تهیه و حمل کلیه تجهیزات -ابزار و تکمیل و اجرای تقاطع غیر همسطح 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی معابر سطح شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح نقطه حادثه خیز 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بهسازی گالری 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تک جدول بلوار و میادین اصلی ناحیه 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه عملیات بهسازی روستای 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستا 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستا 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستا 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی روستا 1400/07/29 1400/08/03
صفحه 1 از 6004