مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6237017 مناقصه عملیات اجرای کانال دفع ابهای سطحی شهر 1401/11/11 1401/11/13
6237016 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات محوطه سازی تصفیه خانه فاضلاب میناب 1401/11/11 1401/11/18
6236989 مناقصه کنترل سیلاب و آبخوانداری - بند سنگی و ملاتی 2A - کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی و.. 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236982 مناقصه کانال 1401/11/11 1401/11/23
6236952 مناقصه بازگشایی محور 1401/11/11 1401/11/18
6236946 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی، روسازی، جدول گذاری و آسفالت بیندر 1401/11/11 1401/11/16
6236941 مناقصه اجرای عملیات مسقف نمودن مادی بتنی به طول 350 متر 1401/11/11 1401/11/16
6236935 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مانع بصری تقاطع غیر همسطح شهید صیدی 1401/11/11 1401/11/16
6236906 مناقصه عمومی یک مرحله ای فوریتهای عمرانی سامانه 137 1401/11/11 1401/11/17
6236863 مناقصه انجام عملیات پروژه بهسازی و روکش ادامه محور - انجام عملیات پروژه بهسازی و روکش محور -عملیات لکه گیری بهسازی و روکش آسفالت راههای فرعی و ... 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236707 مناقصه عملیات اجرایی پروژه بهسازی و توسعه عوامل پروازی 1401/11/11 1401/11/18
6236705 مناقصه عمومی یک مرحله ای کفپوش معابر 1401/11/11 1401/11/13
6236693 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت معابر شهر 1401/11/11 1401/11/16
6236690 مناقصه عملیات بتن ریزی کوچه ها و معابر به مساحت تقریبی 6000 متر 1401/11/11 1401/11/13
6236689 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر 1401/11/11 1401/11/16
6236670 مناقصه واگذاری عملیات اجرای جدول پیش ساخته بتنی 1401/11/11 1401/11/20
6236663 مناقصه احداث پل باکسی عبور پیاده و احشام - ایمن سازی و اصلاح نقطه پر تصادف پیچ تعریض ابنیه فنی محور - طراحی و اجرای روشنایی پل غیر هم سطح 1401/11/11 رجوع به آگهی
6236596 مناقصه احداث محور - اجرای بخشی از دیوار برشی و سقف زیرزمین فرمانداری 1401/11/11 1401/11/19
6236543 مناقصه عمومی یک مرحله ای هدایت آبهای سطحی در سطح منطقه 1401/11/11 1401/11/13
6236539 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث زیرسازی،آسفالت ، جدولگذاری شهرکهای صنعتی 1401/11/11 1401/11/13
صفحه 1 از 7711