مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی 1400/02/05
مناقصه بهسازی پهلوگاه 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش و ابنیه فنی 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 5100 مترمربع آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، تامین و اجرای ایزوگام مدارس 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 4500 مترمربع آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 4000 مترمربع آسفالت گرم 1400/02/05
مناقصه انجام اجرای اسکلت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه دستمزد آسفالت ریزی 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن پلاک معابر سطح شهر 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/02/04
مناقصه Engagement of Sweepers for cleaning of building & Roads,of Power House area with sweepers & collecting waste material in loading Tractor Trolly and un-loading outside Power House premises as ap... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه توسعه و بهبود شبکه ی حمل و نقل درون شهری شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه اجرای آسفالت گرم روستاها 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه عملیات اجرای پروژه مرمت و ساماندهی خانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری و اصلاح جوب بلوار 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث کانال بتنی 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5570