کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7839417 مناقصه انتخاب مشاور نظارت بر عملیات اجرایی قطعات 2 و 3 و 4 و 5 محور استان تهران 1403/01/27 1403/01/29
7839000 مناقصه خرید خدمات مشاوره با موضوع مطالعات زیرساخت اراضی استان مازندران 1403/01/27 1403/02/01
7838175 مناقصه انتخاب مشاور نظارت بر عملیات اجرایی قطعات 2 و 3 و 4 و 5 محور استان تهران 1403/01/27 1403/01/29
7836610 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران طرح جامع برقی سازی وسایل نقلیه استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7835163 مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی قطعات 2و3و4و5 محور ورزقان – نوردوز حدفاصل سه راهی آقا بابا – خاروانا – مرز نوردوز استان تهران 1403/01/26 1403/01/29
7834533 مناقصه مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود استان بوشهر 1403/01/26 1403/02/01
7834361 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی مجتمع بندری استان بوشهر 1403/01/26 1403/02/01
7834206 مناقصه تهیه لیست کوتاه مشاورین استان سیستان و بلوچستان 1403/01/26 1403/02/08
7834062 مناقصه خرید خدمات مشاوره به روش تعرفه انجام خدمات مشاوره مرحله سوم نظارت کارگاهی و عالیه و نظارت در دوره تضمین پروژه عملیات اجرایی ترمیم و مرمت قطعه اول کانال سرخه حصار باروتکوبی به طول 1280 متر استان تهران 1403/01/26 1403/02/05
7832533 مناقصه تجدید مطالعات زیر ساخت اراضی شرقی بندر ایر آباد ( 56-1402 ) استان مازندران 1403/01/26 1403/02/01
7831069 مناقصه خدمات مشاوره مطالعات تکمیل محدوده اراضی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7829766 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7829172 مناقصه ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح رشته شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 1403/01/25 1403/02/08
7828963 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه استان تهران 1403/01/25 1403/01/27
7828848 مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها استان خراسان رضوی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827544 مناقصه مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود در طرح توسعه مجتمع بندری نگین و دیوار پیرامونی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827068 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی مشاور بررسی دلایل فعال شدن vld های خط دو استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/02/03
7826496 مناقصه برنامه راهبردی عملیاتی 20 ساله شهر و شهرداری بندر بوشهر استان بوشهر 1403/01/21 1403/01/29
7825551 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه ویژه استان تهران 1403/01/21 1403/01/27
7824146 مناقصه ارزیابی کیفی شناسایی مشاور بررسی دلایل فعال شدن VLD های خط استان خراسان رضوی 1403/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 561