مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حدنگاری پلاکهای ثبتی 1399/09/13 1399/09/17
حدنگاری پلاک های ثبتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
تجدید داده آمایی جریان ثبتی مکان محور جهت 2500پلاک ثبتی از اراضی و املاک ثبتی 1399/09/13 1399/09/16
واگذاری داده آمایی جریان ثبتی مکان مور جهت 2500 پلاک ثبتی از اراضی و املاک ثبتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی 1399/09/12 1399/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تثبیت و مقاوم سازی بدنه راه محور نیشابور- عطائیه... 1399/09/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و جانمايي نقشه مناطق بافت مسكوني روستايي در شهرستانهای استان اصفهان –... 1399/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهيه و جانمايي نقشه مناطق بافت مسكوني روستايي در شهرستانهای استان اصفهان– م... 1399/09/16
Design and implementation of service roads for Sultan Taymour Street in Salalah 1399/09/12 رجوع به آگهی
Design and implementation of the road leading to the new Razat cemetery 1399/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 612