مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات نظارت بر پروژه های عمرانی 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه نظارت چهار گانه مکانیک ، برق،سازه ، معماری پروژه ۲۸۰ واحدی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه واگذاری طراحی و اجرای پروژه های شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه بطراحی پاتوق گردشگری محله 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی ، تهیه و پیاده سازی پروژه های اتوماسیون 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظارت و بازرسی فنی بر عملیات پیمانکاران بهره برداری و پروژه های اجرایی پروژه های تعمیرات و نگهداری و پیاده سازی و اجرای (Condition Monitoring (CM 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تهیه و پیاده سازی پروژه های اتوماسیون 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی اراضی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و پیاده سازی سامانه جامع و اپلیکیشن هوشمند خدمات حمل و نقل بار 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و پیاده سازی سامانه جامع و اپلیکیشن هوشمند خدمات حمل و نقل بار درون شهری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عکس برداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 100 حریم شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عکس برداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 100 حریم شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 1:5000 حریم شهر مشهد 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه ارایه خدمات و نظارت بر نحوه اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه pm 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 15000 حریم شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و ترسیم و جانمایی نقشه منطقه با روش فتوگرامتری با پهپاد و ممیزی املاک و ایجاد و راه اندازی سیستم GIS 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه اجرای تمام یا بخشی از برنامه اجرایی شرکت 1400/09/10 1400/09/14
صفحه 1 از 389