مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی - ایمن سازی - تعریض پلهای ورودی - لکه گیری و روکش اسفالت محور 1400/05/02 1400/04/29
مناقصه تعریض پل - احداث پل - تعمیرات محدوده ی پلیس راه - احداث پل خرپایی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه صدور مجوز، ترمیم و بازسازی نوار حفاری مسیرهای اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب و مسیرهای اجرایی شبکه آب شهر 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه عملیات سنگ و سیمان و لاینینگ کانال - پروژه روسازی ، آسفالت ، رفوژ و جدول گذاری -پروژه خرید و اجرای شبکه گاز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی سیستم دوربینهای مدار بسته د 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه واگذاری توسعه سایت بیوکمپوست (خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت ) 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه درزگیری لکه گیری محور - عملیات بهسازی محور - اسلاری سیل حوزه استحفاظی استان 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات روکش آسفالت به صورت تهیه و اجرا آسفالت انشعابات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری وروکش ماسه آسفالت 1400/05/09
مناقصه آسفالت معابر 1400/05/02 1400/05/03
مناقصه عملیات اجرایی مسیر دسترسی به زیرگذر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، مهندسی، تأمین و اجرای زیرسازی و روسازی و احداث ایستگاه 1400/05/02 1400/05/10
مناقصه واگذاری پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان حیران 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه آسفالت رمپ ورود و خروج مجتمع های خدماتی رفاهی - اجرای بیس و آسفالت راه دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی 1400/05/02 1400/05/05
مناقصه واگذاری بهسازی اسفالت حفاظتی چیپسیل 1400/05/02 1400/05/03
مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قیر PG 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرا و بازسازی پیاده روسازی معابر سطح شهر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان 1400/05/02 1400/05/09
صفحه 1 از 4103