مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه واگذاری فاز 1 پروژه آسفالت معابر شهری 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه اجرای آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر و محلات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر سطح شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خاکی شامل عملیات خاکبرداری ، بارگیری و حمل مصالح در پروژه قطعه سوم راه آهن - اجرای ابنیه فنی محور پروژه قطعه سوم راه آهن 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری - احداث و تکمیل اسکلت بتنی طبقه اول ساختمان - بهسازی راه روستایی - ساخت و نصب ۳۹ عدد باکس ۸۶۹ متری 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه خرید آسفالت--جمع اوری آسفالت و زیرسازی معابر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت مکانیزه -تهیه و پخش آسفالت دستی معابر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه بهمراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی چاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و تکمیل عملیات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت توپکا و بیندر جهت لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر (لکه گیری و ترمیم) 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه آسفالت گرم معابر سطح شهر 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح نقطه حادثه خیز 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل آسفالت محور 1400/07/29 1400/08/04
مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 1400/07/29 1400/08/08
مناقصه پروژه بهسازی آسفالت 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بهسازیی جاده و محوطه چاه ۱۸۲ 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت جاده 1400/07/29 1400/08/04
صفحه 1 از 4251