مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و پخش آسفالت 1398/12/08 1398/12/11
اجرای آببند و لوله گذاری فاضلاب - احداث خاکریز موقت و لوله گذاری فاضلاب در عرض رودخانه - احداث ساختم... 1398/12/08 رجوع به آگهی
پیاده روسازی بلوار - پیاده روسازی خیابان - روکش آسفالت خیابان - اجرای کانیو و آیلند بلوار - اجرای آس... 1398/12/08 رجوع به آگهی
آسفالت برخی از محلات سطح شهر 1398/12/08 1398/12/17
روکش آسفالت راهها 1398/12/08 رجوع به آگهی
بهسازی و آسفالت راه 1398/12/08 رجوع به آگهی
خرید و حمل آسفالت به مقدار 1500 تن 1398/12/08 رجوع به آگهی
اجرای کامل محوطه سازی آسفالتی 1398/12/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کمربندی دوم سردشت(خروجی دوم) 1398/12/08 1398/12/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت محور آسیب دیده از سیل 1398/12/08 1398/12/11
صفحه 1 از 6278