مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت لایه نازک 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لکه‌گیری هندسی و روکش آسفالت گرم 1400/01/31
مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات خاکبرداری ، نخاله برداری و تخریب آسفالت پروژه احداث اسکلت پارکینک 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری لکه گیری و روکش آسفالت راه ها 1400/01/28 1400/02/05
مناقصه اجرای عملیات آسفالت 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری آسفالت محور کمربندی -اصلاح شیب شیروانی گردنه- بهسازی وتعریض قطعه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه م 12000 متر عملیات چاه پیمایی (با استفاده از دستگاه ژئوفیزیک کارفرما) 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه عملیات زیرسازی و روسازی معابر سطح شهر 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای جدولگذاری معابرشهری 1400/02/01
مناقصه لکه گیری-روکش آسفالت-بلوک چینی-فرش 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه بهسازی ،احداث وآسفالت راه روستایی 1400/02/02
مناقصه بهسازی احداث واسفالت راه روستایی 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 100-85 1400/02/02
مناقصه اجرای آسفات معابر سطح 1400/02/04
صفحه 1 از 3858