مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل، بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت راه های روستایی - تهیه پایه و ضربه گیر و تودلی گاردریل 1399/04/14 رجوع به آگهی
پروژه واگذاری تهیه، حمل و نصب و راه اندازی دوربین های ترافیکی شهر 1399/04/14 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و خرید رنگ سرد ترافیکی و دو جزئی به همراه گلاسبید جهت اجرای عملیات خط کشی 1399/04/14 1399/04/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه پایه و ضربه گیر و تودلی گاردریل 1399/04/18
Supply , installation, commissioning and maintenance of Computerized Weight Bridge 1399/04/12 رجوع به آگهی
اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورـ اجرای عملیات ساب بیس و بیس محور ـ اجرای عملیات بیس و آسفا... 1399/04/12 1399/04/15
تکمیل بهسازی و آسفالت راه روستایی - بهسازی راه روستایی - تعمیر و ارتقا ایمنی نرده پلهای محور 1399/04/12 1399/04/19
تکمیل، بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت راه های روستایی ـ تهیه پایه و ضربه گیر و تودلی گاردریل 1399/04/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات الکترونیکی و متعلقات مربوط به زیرساخت دوربین های نظارت ترافیکی 1399/04/18
تعویض گاردریل محور و ایمن سازی نقاط حادثه خیز محور با حفاظ بتنی ـ تعویض گاردریل محور کمربندی و ایمن... 1399/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1666