مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید قطعات الکتریکال سیستم مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار 1398/10/28 رجوع به آگهی
خرید قطعات الکتریکال سیستم مانیتورینگ ایستگاههای تقلیل فشار 1398/10/25 رجوع به آگهی
بروز رسانی سیستمهای اتوماسیون 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری تامین، حمل، نصب و قرائت ابزار دقیق سد 1398/10/11 رجوع به آگهی
خرید یک دستگاه کروماتوگراف گازی 1398/10/03 1398/10/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکدستگاه اتوآنالیزور آزمایشگاهی 1398/10/01 1398/10/11
برون سپاری پیمان اجرای سیستم کولینگ و تعمیرات سیستم LG/TG مخازن 1398/09/25 رجوع به آگهی
برون سپاری پیمان اجرای سیستم کولینگ و تعمیرات سیستم LG/TG مخازن 1398/09/23 رجوع به آگهی
برون سپاری پیمان اجرای سیستم کولینگ و تعمیرات سیستم LG/TG مخازن شماره 2 و 8 انبار نفت 1398/09/23 رجوع به آگهی
مشارکت بانکها یا PSP ها با شرکتهای فعال در حوزه اتوماسیون جهت اجرای طرح هوشمند سازی جایگاههای CNG 1398/09/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 82