مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی سرمایه گذار برای اجرای طرحهای صنعتی پیشنهادی در مناطق کمتر برخوردار کشور - منومر وینیل استا... 1398/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه، ملحفه و سایر منسوجات مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه، ملحفه و سایر منسوجات بیمارستان شهداء لردگان 1398/11/01 1398/11/05
خرید البسه 1398/11/01 1398/11/05
خرید البسه بیمارستان 1398/09/21 1398/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه بیمارستان امام جواد(ع) ناغان 1398/09/21 1398/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه بیمارستان 1398/09/21 1398/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه بیمارستان ولیعصر(عج) بروجن 1398/09/21 1398/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید البسه بیمارستان شهدای لردگان 1398/09/21 1398/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید البسه مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد 1398/09/21 1398/10/01
صفحه 1 از 22