مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Enamelled Copper Wire & Paper covered copper strip & Paper covered copper strip & 1399/09/09 رجوع به آگهی
تامین و خریدای مواد ABS با گرید N50 - میخ مهار فولادی با رنگ آمیزی - سیم مفتولی فولادی ST37 رنگ شده... 1399/09/08 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار دارای توانمندی مناسب در زمینه تولید سیم های فولادی زنگ نزن 1399/08/24 رجوع به آگهی
Steel Wire Rope size & etc 1399/08/21 رجوع به آگهی
خرید سیم بکسل 1399/08/05 رجوع به آگهی
Enameled copper wire SWG 16 Ghazi Lax 1399/07/29 رجوع به آگهی
خرید سیم بکسل 1399/07/28 رجوع به آگهی
- خرید سیم بکسل 1399/07/28 رجوع به آگهی
Supply of Steel wire Re-inforced Corrugated Flexible PVC hose with one M.S. clamp 1399/07/10 رجوع به آگهی
خرید 1000 کیلوگرم آستر عامل چسبندگی و 828 کیلوگرم تینر آستر عامل چسبندگی اقلام پلیمری پوشش - خرید ا... 1399/07/09 1399/07/16
صفحه 1 از 48