مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل و انجام عملیات بهسازی و انجام PMو بازدید سایتهای جدید و راه اندازی سایت جدید و بروزرسانی ارس و اطلاعات سیستم و سوپروایزری و نگهداری مراکز BSC و مانی... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه PROVISION OF SUPPLY, DELIVER, INSTALL, CONFIGURE, TESTING AND COMMISSIONING OF ICT HARDWARE EQUIPMENT FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. (PCIHBV) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرا و بهره برداری از شبکه زیرساخت تونل ارتباطی و فیبرنوری را در قالب سرمایه گذاری به روش BOLT) ساخت و بهره برداری، پرداخت عوارض به شهرداری و انتقال شبکه و تمامی تجهیزات به شهرداری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات و زیر ساخت شبکه 1400/02/04
مناقصه اجرای عملیات طرح USO حفاری و فیبرکشی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی 1400/02/01
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه حفاظتی نظارتی 1400/02/01
مناقصه شبکه زیر ساخت اکتیو و پسیو شامل تهیه و تأمین تجهیزات و اجرای سیستم پسیو و اکتیو شبکه رایانه 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات دادگستری 1400/01/31
مناقصه برون سپاری خدمات کنترل و نظارت ( پیشگیری و رفع تخلفات شهری ) 1400/01/28 1400/02/06
مناقصه نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل و انجام عملیات بهسازی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای توسعه فیبر نوری مرکزی و آبونه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات طرح USO حفاری و فیبر کشی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تامین تجهیزات و اجرای سیستم پسیو و اکتیو شبکه رایانه ای 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین استقرار و ویژه سازی سامانه ثبت اطلاعات 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه خرید ۱۴ دستگاه فرستنده تلویزیونی دیجیتال 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه طرح و اجرای زیرساخت شبکه فیبر نوری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه رادیویی و انتقال اختصاصی موبایل و انجام عملیات بهسازی و انجام PM و بازدید سایت های جدید و راه اندازی سایت جدید و بروز رسانی ارس و اطلاعات سیستم و سوپروایزری و نگهداری مراکز BSC و م... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری شبکه برق هوایی خیابان و اجرای شبکه بصورت زمینی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه هوشمند سازی چراغ راهنمایی میدان 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1707