مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح بستر پسیو شبکه ستاد منطقه و نواحی 1399/11/04 رجوع به آگهی
Supply, Installation & Commissioning of 1 Mbps (512 Kbps Internet+512 Mbps Data) Dedicated Internet... 1399/11/04 رجوع به آگهی
Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) Syst... 1399/11/04 رجوع به آگهی
Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Customer Contact Center System 1399/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ایستگاه فیبر نوری در استان زنجان شهرستان ال... 1399/11/04 1399/11/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ایستگاه فیبر نوری در استان اردبیل شهرستان م... 1399/11/04 1399/11/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ایستگاه فیبر نوری در استان خوزستان شرستان ا... 1399/11/04 1399/11/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ایستگاه فیبر نوری در استان لرستان شهر دره ک... 1399/11/04 1399/11/11
نگهداری امور شبکه میدانی مراکز مخابراتی 1399/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح بستر پسیو شبکه ستاد منطقه /سنگ بست/قوچان/فریمان/تایباد 1399/11/11
صفحه 1 از 3316