مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات روشنایی خیابان 1398/06/27 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات و اجرای روشنایی معابر بلوار 1398/06/31 رجوع به آگهی
Supply of materials for the maintenance of lighting 1398/06/31 رجوع به آگهی
Providing technical labor for the maintenance of lighting projects 1398/06/31 رجوع به آگهی
عملیات تکمیل مسجد ـ عملیات بازسازی و اصلاح معابر بوستانهاـ عملیات بازسازی و بازپیرائی مساجد و سرای م... 1398/06/30 رجوع به آگهی
2200 عدد لامپ کم مصرف smd مورد نیاز 1398/06/30 1398/08/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل 1398/06/30 1398/07/06
خرید و اجرا اقلام روشنایی 1398/06/30 1398/07/16
تامین تجهیزات و اجرای روشنایی معابر 1398/06/30 رجوع به آگهی
احداث شبکه روشنایی تقاطع های پر تصادف محور 1398/06/26 1398/06/30
صفحه 1 از 1522