مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی ـ تهیه مصالح و اجرای شبکه 20 کیلوولت ناحیه صنعتی 1397/11/04 1397/11/09
خرید تعداد یکهزار 1000 دستگاه چراغ روشنایی معابر 250 وات و تعداد یکهزار و پانصد 1500 دستگاه چراغ رو... 1397/11/04 1397/11/09
واگذاری اجرای عملیات تعمیر و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه روشنایی معابر 1397/11/04 1397/11/09
اصلاح و روشنایی-احداث ساختمان جانبی قرارگاه 1397/11/04 رجوع به آگهی
اجرای روشنایی نقطه ای محلهای پرتصادف، پارکینگ، و تامین روشنایی استراحتگاهای موقت ـ لکه گیری، درزگیری... 1397/11/03 1397/11/10
واگذاری اجرای عملیات روشنایی معابر 1397/11/04 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه بهینه سازی و اصلاح روشنایی ایستگاه ها 1397/11/04 رجوع به آگهی
اجرای روشنایی نقطه ای محلهای پرتصادف، پارکینگ، و تامین روشنایی استراحتگاهای موقت ـ لکه گیری، درزگیری... 1397/11/04 1397/11/10
احداث و تکمیل روشنایی دوربرگردان ها و تهیه نصب گاردریل و متعلقات و عملیات زیرسازی و تعریض محور 1397/11/04 1397/11/13
انجام عملیات بهینه سازی و افزایش روشنایی نواحی مختلف 1397/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1375