کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734459
ویژه
مناقصه سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت پروژه مجتمع مسکونی اختر شرقی (واقع در گلشهر کرج) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1402/12/20
7709356
ویژه
مناقصه اقدام به انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های رتبه 2 و 3 جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7684361
ویژه
مناقصه اقدام به انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های رتبه 2 و 3 جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7654732
ویژه
مناقصه انعقاد توافقنامه مشارکت مدنی با شرکت های دارای رتبه های رتبه 2 و 3جهت حضور در مناقصات پروژه های بزرگ پیمانکاری استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید رجوع به آگهی
7735656 مناقصه سرمایه گذاری ساخت و احداث و تجهیز و راه اندازی بهره برداری پرداخت اجاره در دوره بهره برداری و سپس انتقال پروژه شهربازی استان فارس 1402/12/10 1402/12/15
7735612 مناقصه سرمایه گذاری با موضوع مشارکت در ساخت و بهره برداری از مجموعه بومگردی استان سیستان و بلوچستان 1402/12/10 1402/12/17
7735600 مناقصه سرمایه گذاری با موضوع مشارکت در ساخت و بهره برداری از مجتمع تجاری و پارکینگ بازار استان سیستان و بلوچستان 1402/12/10 1402/12/17
7735585 مناقصه سرمایه گذاری با موضوع مشارکت در ساخت و بهره برداری از مجتمع گردشگری استان سیستان و بلوچستان 1402/12/10 1402/12/17
7735556 مناقصه تعمیرات اساسی مدارس 400 واحد بندر استان خوزستان 1402/12/10 1402/12/12
7735312 مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در طراحی ساخت احداث و تکمیل پروژه تجاری مسکونی استان فارس 1402/12/10 1402/12/16
7735257 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز سوم ساختمان چند منظوره استان تهران 1402/12/10 1402/12/15
7735255 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای احداث درمانگاه شهرستان استان لرستان 1402/12/10 1402/12/14
7735196 مناقصه ارزیابی کیفی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان استان خوزستان 1402/12/10 1402/12/13
7735081 مناقصه پروژه تکمیل احداث بخشی از شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی استان خوزستان 1402/12/10 1402/12/12
7734877 مناقصه عمومی یک مرحله ای خاکبرداری خاکریزی و حمل مصالح مازاد جهت دیوار حائل رودخانه شور صادق آباد استان کرمان 1402/12/10 1402/12/20
7734806 مناقصه شناسایی پیمانکار ذیصلاح جهت پروژه اجرای کامل عملیات فونداسیون، اسکلت و سقف پروژه 136 واحدی (شامل 17 بلوک) استان مرکزی 1402/12/10 1402/12/16
7734790 مناقصه ارزیابی و شناسایی پیمانکاران دارای صلاحیت برای اجرای پروژه طرح و اجرای پروژه تقویت سازه موجود ایجاد سازه جدید تأسیسات بام سبز فضای بازی کودکان در سقف پارکینگ استان تهران 1402/12/10 1402/12/12
7734663 مناقصه اجرای پروژه توسعه بیمارستان 95 تختخوابی استان خراسان جنوبی 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734529 مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در طراحی ساخت احداث و تکمیل پروژه تجاری مسکونی عرصه ای به مساحت 1178/61 متر مربع استان فارس 1402/12/10 1402/12/16
7734456 مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی (مهمانسرا) استان بوشهر 1402/12/10 1402/12/12
صفحه 1 از 5944