مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای نما جهت یکی از پروژه های تحت مدیریت این بنیاد با زیر بنای بالغ بر ۱۴۰۰۰ متر مربع 1399/11/02 1399/11/06
دیوار کشی و محوطه سازی ساختمان آتش نشانی 1399/11/02 1399/11/18
تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان - تکمیل مدرسه - تکمیل پروژه (سالن) 1399/11/02 1399/11/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نوبت دوم 1399/11/02 1399/11/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان اداری و آموزشی مرکز سیدالشهدای رستم اباد 1399/11/02 1399/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی منجر به پی ام ابنیه،محوطه و دیوار پ... 1399/11/02 1399/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ساماندهی ، پیاده راه سازی و اجرای کفپوش بتنی هسته مرکزی شهر آمل 1399/11/02 1399/11/09
واگذاری احداث دیوار حصار مابین پارکینگ و انبار نفت 1399/11/02 1399/11/20
Rehabilitation - 170 Houses 1399/11/02 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و بهسازی ابنیه ایستگاههای تقلیل فشار زون 1399/11/02 1399/11/13
صفحه 1 از 6522