مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کشتی 1398/11/02 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهن... 1398/11/02 1398/11/10
احداث پروژه مشارکتی مسکونی- تجاری 240 واحدی 1398/11/02 1398/11/08
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات رومزه 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه احداث مجتمع تجاری تفریحی در قطعه زمینی به مساحت 3896/82 مترمربع 1398/11/02 1398/11/14
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
توسعه ایستگاه انشعاب (ساختمان تجهیزات علائمی و اداری) 1398/11/02 1398/11/08
پروژه ساماندهی و احداث جوی جدول و پیاده رو سازی و نوار فضای سبز بلوار 1398/11/02 1398/11/06
احداث مجتمع تجاری تفریحی 1398/11/02 1398/11/14
احداث زمین چمن - اجرای 33 روکش زمین چمن مصنوعی 1398/11/02 1398/11/08
صفحه 5 از 4810