مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری و راهبری سیستم های برق، تاسیسات، تصفیه خانه و مخابرات 1399/06/31 رجوع به آگهی
پروژه - اجرای محوطه سازی دانشکده 1399/06/31 رجوع به آگهی
ساخت TUBE SHEET FOR BRINE HEATER 1399/06/31 رجوع به آگهی
GNEUSS PRESSURETRANSMITTER - P/F SIEMENS ANALYSERELEMENT VEUTGAS- STEAMTRAPCL0150SPIRAXSARCO- PARTFO... 1399/06/31 رجوع به آگهی
سفارش ساخت خرید دستگاه هواساز خوابگاه دانشجویی 1399/06/31 رجوع به آگهی
تأمین نیروی انسانی برای اجرای فعالیت های نگهداری، تعمیرات جاری ، میاندوره ای واحد های بخار ، سیکل تر... 1399/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خریددو دستگاه دیگ ابگرم 1399/07/05
تامین اقلام و اجرای عملیات ساخت یک دستگاه پکیج زباله سوز به همراه متعلقات مربوطه 1399/06/31 رجوع به آگهی
انجام امورات عملیات اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات پارکی و میدان ها 1399/06/31 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم های تهویه ساختمانهای مرکزی 1399/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 5994