مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید هواساز و ایرواشرهای بیمارستان 1398/11/29 1398/12/03
Purchase & Supply of Spares 1398/11/29 رجوع به آگهی
Annual routine maintenance of water coolers, cold rooms and Central AC Plant of MS building 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی هواساز 40.000 CFM 1398/11/29 رجوع به آگهی
طراحی, تامین متریال و ساخت و نصب و سل های جداسازی رطوبت و کندانس از هوای کارخانه 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم تهویه اتاق عمل های مدولار 1398/11/29 رجوع به آگهی
Annual Maintenance Contract for Ventilation Fans and AHU’s 1398/11/28 رجوع به آگهی
Supply & erection of cable tray, junction boxes, instruments and fabrication & erection of Photoheli... 1398/11/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه دمنده هوا (کد 174-98) - نوبت دوم 1398/11/28 1398/12/03
خرید HVAC مربوط به ساختمان مهمانسرا 1398/11/28 1398/12/03
صفحه 1 از 557