مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply and Installation of Cold Room at Vaccine Store 1399/03/03 1399/03/22
خرید کمپرسور کوپلند 40 تن و 20 تن و موتور فن، رول فن و پروانه کولر پنجره ای 18000 1399/03/03 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات تهویه و تبرید 1399/03/03 رجوع به آگهی
خرید کمپرسور کوپلند 40 تن و 20 تن - موتور فن، رول فن و پروانه کولر پنجره ای 18000 1399/03/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی دستگاه فن کویل 1399/03/03 1399/03/13
خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک 1399/03/03 1399/03/19
یک دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی یکپارچه سالن ورزشی 1399/03/03 رجوع به آگهی
خرید و حمل یک دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی یکپارچه 1399/03/03 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک 1399/03/03 1399/03/19
خرید و حمل یک دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی یکپارچه جهت سالن ورزشی 1399/03/01 1399/03/06
صفحه 1 از 1303