مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات سردخانه ای 1398/10/30 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سردخانه انتقال خون کرمان 1398/10/29 1398/11/07
خرید تجهیزات سردخانه ای با ملحقات مورد نیاز 1398/10/29 رجوع به آگهی
SUPPLY, FIXING AND TESTING OF 14 NO SPLIT AIR CONDITIONERS 1.5 TON HEAT AND COOL INVERTER 1398/10/25 رجوع به آگهی
خرید و نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/24 1398/10/28
خرید و نصب دو دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/24 1398/10/28
خرید تجهیزات پزشکی( تولید داخلی) شماره 2(16 دستگاه انکوباتورثابت نوزاد - 1 دستگاه انکوباتور پرتابل... 1398/10/23 رجوع به آگهی
خرید و نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/23 1398/10/28
خرید و نصب دو دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه کارون اهواز 1398/10/23 1398/10/28
صفحه 1 از 174