مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره جمع آوری زباله خشک و تفکیک و مدیریت محل پسماند شهرداری 1398/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه در حال احداث بازیافت زباله 1397/06/19 رجوع به آگهی
عملیات حمع آوری مواد زاید جامد و قابل بازیافت تفکیک زباله 1395/10/13 1395/10/25
عملیات جمع آوری مواد زاید جامد و قابل بازیافت تفکیک زباله 1395/10/06 1395/10/25
واگذاری عملیات بازیافت و تفکیک زباله از مبداء 1395/06/06 1395/06/14
واگذاری عملیات جمع آوری مواد زاید جامد و قابل بازیافت 1395/02/12 1395/02/19
واگذاری عملیات جمع آوری مواد زاید 1395/01/08 1395/01/22
عملیات جمع آوری مواد زاید جامد و قابل بازیافت 1394/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری مواد زاید جامد و قابل بازیافت 1394/12/03 1394/12/20
واگذاری عملیات جمع آوری مواد زاید 1393/11/26 1393/12/06
صفحه 1 از 2