مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش پوسته اکسیدی 1400/04/29 1400/05/04
مزایده فروش ریمیت آهن اسفنجی مازاد بر نیاز خود 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوگرد ضایعاتی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش سنگ آهن دانه بندی 1400/04/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش شیر هیدرولیک روغن موتور - مواد عالی تانسیواکتیف - بلبرینگ 1400/04/23 1400/05/16
مزایده فروش 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم در پارتی های 5 و 10 تنی جداگانه 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهن 1400/04/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش سنگ آهن دانه بندی 1400/04/21 1400/04/22
مزایده اقلام ضایعاتی موجود 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 15 هکتار تن کلوخه باریت معدن 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی مجتمع تیتانیوم 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش نرمه گندله آهن اسفنجی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 40.000 تن ریمیت آهن اسفنجی با ترم تحویل درب کارخانه exw 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسماندهای خشک تفکیکی از اجرای طرح جمع آوری پسماند شامل کارتون- لاک- دبه- آب معدنی- قوطی- آهن 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش کنسانتره ایلمنیت تولیدی در پارتی های ۵ و ۱۰ تنی جداگانه 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش ریمیت آهن اسفنجی 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش فرو منگنز 1400/04/14 1400/04/27
مزایده فروش پوسته اکسیدی 1400/04/15 1400/04/21
صفحه 1 از 176