مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم شامل ارائه گزارش زیست محیط... 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / محدوده های معدنی / معادن متروکه و راکد 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد45000سهم از شرکت معدنکاری اولنگ به قیمت هرسهم 1050ریال 1397/11/27 1397/12/18
بهره برداری و استخراج 28 فقره معدن و 9 فقره محدوده گواهینامه کشف و تکمیل عملیات اکتشافی تعداد 10 فقر... 1397/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی ، محدوده های معدنی، معادن متروکه و راکد 1397/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکشتافی/ محدوده های معدنی/معادن متروکه و راکد 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش معدن با استخراج سالیانه معدن 15000 تن 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری معدن دفن زباله شهرداری (بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله و جمع آوری ضایعات در سطح شهر) 1397/11/25 رجوع به آگهی
امتیاز بهره برداری از معادن و تکمیل عملیات اکتشافی محدوده های اکتشافی 1397/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشافی تفصیلی, در پتانسیل پلی متال A2 در محدوده مع... 1397/11/23 1397/12/04
صفحه 1 از 185