مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 97 درصد شرکت دارای معدن آهن در شهر و زمینی جهت دپوی نخاله های معدن 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری دو فقره پروانه اکتشاف به صورت وکالتی 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروانه اکتشاف محدوده سنگ مس 1398/05/27 رجوع به آگهی
انجام سرمایه گذاری به منظورتجهیز و بهره برداری (استخراج) و فروش سنگ آهن 1398/05/27 1398/06/06
مزایده محدوده های دارای پروانه اکتشاف 1398/05/26 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های دارای پروانه اکتشاف 1398/05/26 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های دارای پروانه اکتشاف 1398/05/26 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های دارای پروانه اکتشاف 1398/05/26 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های دارای پروانه اکتشاف 1398/05/26 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های دارای پروانه اکتشاف 1398/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 213