کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7733308 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم (گواهی کشف و پروانه بهره برداری به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) استان تهران، استان زنجان 1402/12/09 1402/12/23
7733129 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور پژوهش و مطالعات فرآوری ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید استان مازندران، استان مرکزی 1402/12/09 1403/01/11
7731875 مزایده واگذاری حق انتفاع 1 قطعه زمین صنعتی با کاربری کانی غیر فلزی استان سمنان 1402/12/09 1402/12/17
7730779 مزایده حراج 50 تن آهن آلات اسقاط وضایعات معدن استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730489 مزایده حراج فروش 200 تن زغالسنگ حرارتی 150-30 معدن آبنیل استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730479 مزایده حراج فروش 200 تن زغالسنگ حرارتی 30-10 معدن آبنیل استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7730448 مزایده حراج فروش 200 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن آبنیل استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7726808 مزایده اجاره 73 ردیف محدوده های اکتشافی و معادن (پروانه اکتشاف) استان اردبیل 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726748 مزایده اجاره مزایده عمومی معادن اسفند ماه استان اردبیل 1402/12/08 رجوع به آگهی
7726299 مزایده لغو مزایده عمومی محدوده های معدنی استان مازندران 1402/12/08 1402/12/20
7724370 مزایده فروش 200 هزار متـرمکعب باطله سنگی باطله سنگی زیر عیار حد استخراجی استان تهران 1402/12/08 رجوع به آگهی
7721909 مزایده واگذاری انجام عملیات معدنکاری توسط پیمانکار در معدن بزرگ و فروش زغالسنگ خام استحصالی استان سمنان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7721850 مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان اردبیل 1402/12/07 1403/01/05
7711379 مزایده واگذاری حدود 50 تن آهن آلات اسقاط وضایعات معدن استان کرمان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7710184 مزایده واگذاری انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای کلیه مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان تهران، استان زنجان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7710152 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور پژوهش و مطالعات فرآوری ساخت و تجهیز و راه اندازی کارخانه تولید استان مازندران، استان مرکزی 1402/12/07 1402/12/11
7708978 مزایده واگذاری انجام عملیات اکتشاف تکمیلی، طراحی تجهیز و آماده سازی معدن و استخراج و فروش ماده معدنی استان تهران 1402/12/07 1402/12/23
7707478 مزایده اجاره تاسیسات معدن و سنگ شکن استان کردستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7704325 مزایده اجاره واگذاری مجموعه معدن و سنگ شکن استان کردستان 1402/12/05 1402/12/12
7702668 مزایده فروش معدن سنگ و لاشه استان البرز 1402/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 218