مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده معادن شن و ماسه رودخانه ای 1398/07/24 رجوع به آگهی
برگزاری معادن 1398/07/24 رجوع به آگهی
مزایده محدوده های معدنی 1398/07/24 1398/08/20
واگذاری تعدادی از محدوده های شن و ماسه رودخانه ای 1398/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین به عنوان معدن شن و ماسه به مساحت 36 هکتار 1398/07/22 رجوع به آگهی
برداشت از معدن 1398/07/22 رجوع به آگهی
مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی- دپو ماده معدنی، محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف، مجوز برد... 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از معادن و نیز تکمیل عملیات اکتشافی تعدادی از محدوده... 1398/07/21 رجوع به آگهی
معادن 1398/07/20 رجوع به آگهی
بهره برداری از پایانه مکانیزه و تاسیسات، تخلیه، بارگیری و انتقال مواد فله معدنی تعمیرات و نوسازی و ت... 1398/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 221