مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 20.000 تن لجن آهن اسفنجی 1397/12/12 1397/12/22
فروش مقدار تقریبی 55.000 تن محصول کنسانتره آهن 1397/12/12 رجوع به آگهی
فروش مقدار 20.000 تن لجن آهن اسفنجی 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری زمین و ابنیه کارخانه آسفالت به صورت اجاره و برداشت از معدن 1397/12/11 رجوع به آگهی
فروش 500 تن آجر های منیزیتی ضایعاتی 1397/12/11 1397/12/15
فروش 500 تن آجرهای منیزیتی ضایعاتی 1397/12/11 1397/12/15
انجام راهبری, سرمایه گذاری و توسعه مجتمع و انجام سرمایه گذاری جهت تکمیل اکتشاف, تجهیز و آماده سازی,... 1397/12/11 رجوع به آگهی
انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش 1397/12/11 رجوع به آگهی
فروش 5000 تن زغالسنگ حرارتی 150-0 معدن 1397/12/11 1397/12/15
واگذاری تامین مصالح کارخانه آسفالت سازمان 1397/12/11 1397/12/21
صفحه 5 از 490