کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7814703
ویژه
مناقصه خرید یک دستگاه Four Ball استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/01/29
7855509 مناقصه خرید تجهیزات پزشکی اکوکاردیوگرافی- سونوگرافی شرکت شهر سالم شهر تهران استان تهران 1403/01/28 1403/02/02
7855248 مناقصه خرید 500-3D SCANNER SOLUTIONIX استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7855234 مناقصه P/F FAN JOOYAN PARS DISTILLATION UNIT استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854480 مناقصه خرید سختی سنج فلزات استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7854053 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید سامانه های آب شیرین (اسمز معکوس ) - سامانه های گندزدایی و سنجش کلر استان همدان 1403/01/28 1403/02/04
7853755 مناقصه مواد آزمایشگاهی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/10
7853747 مناقصه خرید تجهیزات مونیتورینگ و پایش خوردگی استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853583 مناقصه پروژه تجهیز و توسعه آزمایشگاه تست و آزمون رنگ خودرو سکوبندی و زیرساخت این خودرو استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7853515 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ی خرید 2 دستگاه آنالایزر ازن شهر استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/11
7842962 مناقصه خرید 300 کیلوگرم قرص کمک سایش مربوط به واحد آزمایشگاه مارک Fluxana استان البرز 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842912 مناقصه خرید پکیج آنالیز ارتعاشات و بالانس استان خوزستان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842630 مناقصه پروژه ی خرید 2 دستگاه آنالایزر ازن به همراه قطعات مصرفی استان اصفهان 1403/01/28 1403/02/11
7842505 مناقصه خرید یک دستگاه UTM استان گیلان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842153 مناقصه گازسنج قابل حمل لیزری استان بوشهر 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841351 مناقصه خرید قطعات آنالایزر امرسون استان خراسان رضوی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7841167 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش 5 دستگاه اتوآنالایزر (حداکثر 400 تست) جهت پروژه کسری سنواتی2 استان تهران 1403/01/28 1403/02/03
7841046 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک سیستم لاپاراسکوپ استان تهران 1403/01/28 1403/02/03
7841044 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه ویدئو هیستروسکوپ استان تهران 1403/01/28 1403/02/03
7840772 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی پکیج آنالیز ارتعاشات و بالانس استان خوزستان 1403/01/27 1403/02/03
صفحه 1 از 1459