مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی درمانگاه تخصصی، فوق تخصصی هاشمی زاده سال99... 1398/06/30 1398/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی درمانگاه تخصصی، فوق تخصصی هاشمی زاده سال99... 1398/06/30 1398/07/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباس بیماران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول 1398/06/30 1398/07/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد مصرفی ارتز و پروتز 1398/06/30 1398/07/03
- فیلتر کفی پلیتد g4 قاب گالوانیزه تعداد 12 - فیلتر کفی پلیتد g4 قاب گالوانیزه تعداد 5 - فیلتر... 1398/06/30 رجوع به آگهی
Construction of (A) weighbridge operator room & (B) chemical laboratory room 1398/06/30 رجوع به آگهی
واگذاری بخش فیزیوتراپی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان 1398/06/27 1398/07/09
Phased Array 1398/06/30 رجوع به آگهی
Lab Equipment 1398/06/30 رجوع به آگهی
Lab Equipment 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 3165